skytte_npf_skola

Alexander Skytte är aktuell med debutboken ”Pojken med extra allt”. Foto: Shutterstock/Magnus Glans

NPF

Skyttes fem råd: Så ska lärare förstå elever med NPF bättre

Alexander Skytte vill hjälpa andra lärare att förstå elever med NPF bättre. 
I nya boken ”Pojken med extra allt” delar han med sig av sin egen livshistoria och ger tips på hur man stöttar de eleverna som ofta slarvigt stämplas som bråkstakar.

Mer om Alexander Skytte:

Alexander Skytte arbetar som lärare i idrott och hälsa, föreläser regelbundet om NPF i skolan och bloggar på Skolvärlden.

Läs hans blogg här. 

När Alexander Skytte ombeds rubricera sin egen skoltid som barn återkommer han ofta till ordet ”turbulent” i beskrivandet.

– Det var en tuff uppväxt och det var väl inte förrän när jag fyllde 25 år som jag faktiskt fick svaret på vad som kunde ligga bakom problemen jag fick leva med i skolan. Då diagnosticerades jag med ADHD och autism.

Tankarna om Alexander Skyttes egen uppväxt och hur funktionsnedsättningarna har påverkat hans liv har sedan en tid tillbaka skildrats i blogginlägg på Skolvärldens webbplats. Nu har hans digitala reflektioner blivit en bok som släpps i september.

I debutboken ”Pojken med extra allt” berättar Alexander Skytte om sin svåra uppväxt kombinerat med hans egna reflektioner från livet som pappa och åren som yrkesverksam i skolan. Skildringarna kopplas samtidigt till pedagogiska teorier och forskning, med målet är att stötta andra lärare kring frågor som rör elever med NPF. 

– Jag försöker ge Sveriges lärare ett nytt perspektiv på hur det är att leva med ADHD och autism. I boken har jag försökt att fånga känslorna, tankarna och situationerna som har varit kritiska för mig under min skolgång och i lärarrollen. Min förhoppning är att kunna förmedla en stark känsla med mina exempel och att läsaren ska förstå mer hur jag känner. Lyckas jag med det så har jag lyckats med boken, säger han.

Vad hoppas du att det ska leda till i förlängningen? 

– Förståelse för de här barnen, men förhoppningen är även att det ska leda till att elever med ADHD får mer hjälp i skolan. Det handlar om att guida de här eleverna genom vissa hinder som står där helt i onödan. Det finns mycket i skolmiljön som vi kan förebygga och göra annorlunda. 

Alexander Skytte tror att boken kan fylla en lucka där man äntligen kan få se NPF-barnens perspektiv.

– Många lärare jag stöter på är väldigt kunniga och vill lära sig mer på det här området. Sedan finns det så klart ett stort behov av stoffet i sig. Jag skulle säga att det framförallt är mer resurser som behövs.

Vad är ditt bästa konkreta tips till andra yrkesverksamma lärare? 

– Det absolut viktigaste är att ha ett öppet sinne. Det är avgörande som lärare att man går in med en nyfikenhet och försöker förstå eleven varför hen reagerar som den gör. När lärare börjar kolla utifrån barnens perspektiv kommer man se saker som man annars inte ser. 

Utöver detta har Alexander Skytte fem punkter som han starkt rekommenderar till andra lärare:

1. Var tydlig. 
”Det är viktigt att vara tydlig i det man gör som lärare. Det handlar om allt ifrån kroppsspråk till verbalt. Visualisera, håll det kort och koncist och försök visa på flera olika sätt som fångar upp många olika intryck.”

2. Var förutsägbar. 
”Det är viktigt att vara förutsägbar som ledare. Alltså att du som lärare reagerar förutsägbart i situationer. Då vet eleverna var de har mig och det skapar en trygghet. ”

3. Var konsekvent.
”När eleven gör någonting som de inte ska göra då ska det ske en konsekvens av det. Allting borde ha konsekvenser. Det betyder inte att man konsekvent ska skälla på eleverna, utan situationen måste få den konsekvensen som ett visst beteende har.”

4. Var förlåtande. 
”När det väl sker en situation försök att själv inte älta den. Gå vidare och acceptera att alla kan göra fel ibland. Lägg inte in gamla händelser till den nya.”

5. Var empatisk. 
”Det är viktigt att känna in eleverna. Känslor spelar en stor roll för oss människor. När vi är upprörda eller även glada vill vi få dessa känslor bekräftade. Annars letar vi andra sätt att få bekräftelse på. Det hör med ett basalt behov vi människor har att passa in i gruppen och självuppfyllelse. Därför är det viktigt att bekräfta elevernas känslor, oavsett om de är negativa eller positiva, och trycka på att det inte är fel att känna. Barn som blir utåtagerande känner sig så ofta missförstådda.”

Använder man de här punkterna så leder det till ett bättre klimat i klassrummet, tror Alexander Skytte.

– Det här är tips som samtliga elever skulle vinna på, inte enbart elever med NPF. Det leder i slutändan till att hela gruppen mår bättre – de här punkterna leder till mindre bråk, tjafs och konflikter, säger han och fortsätter:

– En förutsättning för att man ska kunna applicera detta förhållningssätt är att det finns resurser och tid. Lägger man bara in det är risken stor att man direkt hamnar i en stresstrut då det är nytt och det inte finns tid för reflektion. Då kommer man med stor sannolikhet att avfärda detta då man upplever att det inte funkar. Men får man tid att implementera detta – då kommer man att lyckas, det är jag övertygad om.

Vilka har nytta av att läsa boken? 

– Min målgrupp är lärare, fritidspersonal och stödpedagoger till sådana här barn. Men boken kan också läsas av vårdnadshavarna och elever som själva har en diagnos.

Kommentera