Skytte npf

Alexander Skytte är aktuell med debutboken ”Pojken med extra allt”. Foto: Shutterstock/Magnus Glans

NPF

Skyttes fem råd: Så kan lärare enklare förstå elever med NPF

Läraren Alexander Skytte vill hjälpa andra lärare att förstå elever med NPF bättre.
Här delar han med sig av sin egen livshistoria och ger tips på hur man stöttar de elever som slarvigt ofta stämplas som bråkstakar.

Fem tips från Alexander Skytte:

– Det är avgörande att jag som lärare går in med en nyfikenhet och försöker förstå eleven varför hen reagerar som den gör. När lärare börjar kolla utifrån barnens perspektiv kommer de att se saker som de annars inte ser. Använder man de här punkterna leder det till ett bättre klimat i klassrummet, tror Alexander Skytte.

1. Var tydlig.

  • ”Det är viktigt att vara tydlig i det man gör som lärare. Det handlar om allt ifrån kroppsspråk till verbalt. Visualisera, håll det kort och koncist och försök visa på flera olika sätt som fångar upp många olika intryck.”

2. Var förutsägbar.

  • ”Det är viktigt att vara förutsägbar som ledare. Alltså att du som lärare reagerar förutsägbart i situationer. Då vet eleverna var de har mig och det skapar en trygghet. ”

3. Var konsekvent.

  • ”När eleven gör någonting som de inte ska göra då ska det ske en konsekvens av det. Allting borde ha konsekvenser. Det betyder inte att man konsekvent ska skälla på eleverna, utan situationen måste få den konsekvensen som ett visst beteende har.”

4. Var förlåtande.

  • ”När det väl sker en situation försök att själv inte älta den. Gå vidare och acceptera att alla kan göra fel ibland. Lägg inte in gamla händelser till den nya.”

5. Var empatisk.

  • ”Det är viktigt att känna in eleverna. Känslor spelar en stor roll för oss människor. När vi är upprörda eller även glada vill vi få dessa känslor bekräftade. Annars letar vi andra sätt att få bekräftelse på. Det hör med ett basalt behov vi människor har att passa in i gruppen och självuppfyllelse. Därför är det viktigt att bekräfta elevernas känslor, oavsett om de är negativa eller positiva, och trycka på att det inte är fel att känna. Barn som blir utåtagerande känner sig så ofta missförstådda.”

Alexander Skytte arbetar som lärare i idrott och hälsa, föreläser regelbundet om NPF i skolan och bloggar på Skolvärlden.

Läs hans blogg här. 

Regeringen har beslutat att föra in nya examensmål i lärarutbildningarna för att framtida lärare ska lära sig mer om adhd, autism, Tourettes syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Enligt regeringen finns det en rad rapporter som visar på behovet av ökad kompetens i skolan kring NPF. Därför införs det förändrade krav på förskollärar- och lärarutbildningarna.

När idrottsläraren Alexander Skytte ombeds rubricera sin egen skoltid som barn återkommer han ofta till ordet ”turbulent” i beskrivandet.

– Det var en tuff uppväxt och det var väl inte förrän när jag fyllde 25 år som jag faktiskt fick svaret på vad som kunde ligga bakom problemen jag fick leva med i skolan. Då diagnosticerades jag med adhd och autism.

Tankarna om Alexander Skyttes egen uppväxt och hur funktionsnedsättningarna har påverkat hans liv skildras i hans blogginlägg på Skolvärldens webbplats.

I sin debutbok ”Pojken med extra allt” från 2020 berättar Alexander Skytte om sin svåra uppväxt kopplad till pedagogiska teorier och forskning, med målet att stötta andra lärare kring frågor som rör elever med NPF.

– Jag vill ge Sveriges lärare ett perspektiv på hur det är att leva med adhd och autism, och jag har försökt att fånga känslorna, tankarna och situationerna som har varit kritiska för mig under min skolgång och i lärarrollen, säger han.

Vad hoppas du att det ska leda till i förlängningen?

– Förståelse för de här barnen, men förhoppningen är även att det ska leda till att elever med adhd får mer hjälp i skolan. Det handlar om att guida de här eleverna genom vissa hinder som finns där helt i onödan. Det finns mycket i skolmiljön som vi kan förebygga och göra annorlunda.

Alexander Skytte tror att boken kan fylla en lucka där man äntligen kan få se NPF-barnens perspektiv.

– Många lärare jag stöter på är väldigt kunniga och vill lära sig mer på det här området. Sedan finns det så klart ett stort behov av stoffet i sig. Jag skulle säga att det framför allt är mer resurser som behövs.

Använder man punkterna i faktarutan i anslutning till den här artikeln, leder det till ett bättre klimat i klassrummet, tror Alexander Skytte.

– Det här är tips som samtliga elever skulle vinna på, inte enbart elever med NPF. Det leder i slutändan till att hela gruppen mår bättre. De här punkterna leder till mindre bråk, tjafs och konflikter, säger han och fortsätter:

– En förutsättning för att man ska kunna applicera detta förhållningssätt är att det finns resurser och tid. Lägger man bara in det är risken stor att man direkt hamnar i en stresstrut då det är nytt och det inte finns tid för reflektion. Då kommer man med stor sannolikhet att avfärda detta då man upplever att det inte funkar, men får man tid att implementera detta kommer man att lyckas. Det är jag övertygad om.

Kommentera