skola_elev_larare
NPF

NPF-krav på lärarutbildningen: Alla ska lära sig mer om adhd

Regeringen inför nya examensmål för lärarutbildningen för att säkra att alla lärarstudenter ska bli bättre på att hantera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Lärare ska få mer kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Regeringen har beslutat att föra in nya examensmål i lärarutbildningarna för att framtida lärare ska lära sig mer om adhd, autism, Tourettes syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Enligt regeringen finns det en rad rapporter som visar på behovet av ökad kompetens i skolan kring NPF. Därför införs det förändrade krav på förskollärar- och lärarutbildningarna.

– Det här är en del i den reformering av lärarutbildningen som regeringen gör tillsammans med C och L och det finns en bred enighet i att blivande förskollärare och lärare behöver få mer kompetens kring detta, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, till TT.

”Det nya examensmålet innebär att studenten ska visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser – inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter”, skriver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.  

I dag bedöms drygt fem procent av alla barn och ungdomar i Sverige ha någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket är baserat från siffror från den psykiatriska diagnoshandboken DSM-5 från 2013.

– Det kan man tänka sig är en till två elever i varje klass. Så det är klart att det är viktigt att man som lärarstudent får en bra kompetens i hur man möter de här barnen och hur man kan bygga trygghet och en bra inlärningsmiljö i skolan, säger Matilda Ernkrans.

De nya examensmålen träder i kraft den 1 januari 2021 och börjar tillämpas i utbildningar som startar höstterminen 2021.

Kommentera