Annons
Att Skolverket inte längre kan skicka ut de nationella proven låter märkligt, enligt lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

”Det finns ingen logik i att ställa in proven”

Publicerad 9 september 2020

Relaterat

"Att Skolverket skulle sakna adresser till Sveriges skolor är inte ett rimligt skäl att ställa in nationella proven", skriver debattörerna. 

I Dagens Nyheter, lördag 5 september, meddelades att Skolverket varnar för att sekretessen på skolområdet kan leda till att de kommande nationella proven måste ställas in. 

Bakgrunden till uttalandet är att Skolverket från och med 1 september i år, inte längre får publicera statistik om fristående skolor. Detta efter att SCB som samlar in data åt Skolverket, ändrade sin sekretesspolicy och fick stöd för den i domstol. Uppgifter om fristående skolor ska nu betraktas som affärshemligheter och därför sekretessbeläggas. 

Lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

I och med detta, bestämde Skolverket att även statistik om kommunala skolor måste sekretessbeläggas, eftersom alla skolor ska hanteras lika.

I praktiken innebär detta bland annat att elever och vårdnadshavare inte får tillgång till den information de behöver vid skolval. Det blir också svårt för Skolinspektionen att granska enskilda skolor, såväl fristående som kommunala. 

Ett av alla problem som uppstått i och med beslutet om sekretess, uppges vara att även adressregistret för landets skolor är sekretessbelagt vilket i sin tur medför att Skolverket inte har tillgång till skolornas adresser och därmed inte kan skicka ut de nationella proven.

Detta låter märkligt, eftersom skolorna själva ansvarar för att beställa de prov som eleverna ska skriva. Årets prov skulle dessutom varit beställda senast den 28 augusti, alltså innan sekretessen infördes.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson belyser ett annat problem, nämligen att en öppenhet kring den nu hemligstämplade statistiken, är ”helt nödvändig för att några av de bärande principerna i skolsystemet ska kunna säkras”. Hela skolsystemet kommer att vackla om inget görs för att häva nuvarande hemligstämpling.

Detta är självklart, men varför kan de nationella proven därmed komma att behövas ställas in? Skolverket har ju tidigare alltid hävdat att de nationella proven inte har som främsta syfte att användas i statistik.

Sedan 2019 ska resultat på nationella prov särskilt beaktas vid betygssättningen i skolan. Anledningen till detta är enligt Skolverket (Skolverkets nya allmänna råd 2018) att proven är ”välkonstruerade, noga utprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygssättningen”.

Om de nationella proven främst har denna officiellt uttalade funktion, alltså att utgöra ett viktigt stöd för lärare i sin betygsättning, vilket i sin tur ska bidra till likvärdighet och rättssäkerhet i skolan - varför då ställa in proven? Att Skolverket skulle sakna adresser till Sveriges skolor är inte ett rimligt skäl, eftersom beställningarna av proven redan ska vara gjorda.

Vi är inga förespråkare av nationella prov, vi har tvärtom flera gånger påpekat att de prov som Skolverket använder för att säkerställa en rättssäker och likvärdig betygssättning i skolan, inte stämmer överens med hur lärare ska göra vid betygsättning utifrån läroplanen. Vi har exempelvis lyft och problematiserat det faktum att de nationella proven bygger på en mätmodell där provpoäng räknas samman för att sedan bli till ett provbetyg utifrån fastställda gränser, vilket strider mot direktiven i gällande regelverk – såväl läroplan som skollag.

Att de nationella proven har många uppenbara brister, har dock alltid varit svårt att påvisa, eftersom aktuella prov alltid är sekretessbelagda.

Om de nationella proven ställs in detta läsår, är det besynnerligt om Skolverket fortsätter hävda att de nationella proven inte främst finns till för att fungera som ett statligt kontrollinstrument av Sveriges skolor. Det finns ingen logik i att ställa in proven, om dessa verkligen anses vara så viktiga för lärarna och betygsättningen i svensk skola, som Skolverket hävdar.

Helena Forsman Lund, lärare i SO-ämnena
Anna Musikka, lärare i NO-ämnena och matematik

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons