pension_pengar

Foto: Shutterstock

Pension

Dyster rapport: Så kan pandemin slå mot lärarnas pension

Coronapandemin riskerar att minska lärarnas pension kraftigt, enligt en ny rapport.    
– Det är oroväckande siffror, säger Per-Olof Sorsell, ombudsman på Lärarnas Riksförbund.

Mer om rapporten:
  • I beräkningarna har offentlig lönestatistik för alla yrkesgrupper hämtats från SCB, uppdelad på åldersintervaller och anger nationellt snitt för kvinnor och män. Samtliga antas ha etablerat sig på arbetsmarknaden vid 28 års ålder och etablering antas ha skett i samma yrke som det nuvarande. 
  • Samtliga individer antas gå i pension vid riktåldern för pension som gäller för deras respektive ålder, det vill säga i enlighet med det nya system som börjar appliceras från och med 2026. I beräkningarna har också utgångspunkten varit att kunna uppnå 80 procent av slutlönen i pension.

Läs hela rapporten här.

Källa: Skandia

Nyligen publicerade det svenska pensionsbolaget Skandia en ny rapport som visar att coronapandemin kan komma minska svenskarnas framtida pensioner med flera tusen kronor per månad, beroende på yrkesgrupp och ålder. 

Totalt har fem olika scenarier undersökts för yrkena grundskolelärare, intensivvårdssjuksköterska, ekonom och civilingenjör som är födda på 70-, 80- och 90-talet.

Rapporten visar att coronakrisen påverkar de framtida pensionsinkomsterna negativt för alla yrkesgrupper och generationer som har undersökts, oavsett hur länge pandemin kommer att äga rum. 

Enligt Skandias kalkyler minskar den månatliga pensionen med drygt 2 000–5 000 kronor per månad vid en snabb återhämtning av viruskrisen.

Hur kan då lärarna påverkas? Jo, blir återhämtningen mer utdragen är bedömningen att minskningen blir runt 3 000 kronor i månaden för en grundskolelärare född på 90-talet. 


Grafikkälla: Skandia

– Pensionernas utveckling är till stor del kopplad till den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige och utvecklingen på kapitalmarknaden. Våra antaganden i rapporten visar att en svagare tillväxt och därmed löneutveckling slår direkt mot pensionerna. I takt med att individen fått mer ansvar för sin pension ökar också osäkerheten kring det framtida utfallet, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, i ett pressmeddelande. 

Enligt pensionsbolaget behövs ett extra pensionssparande på mellan 500 och drygt 3 000 kronor per månad för att kompensera för den ekonomiska effekten – alternativt att man arbetar något år extra på arbetsmarknaden.  

Per-Olof Sorsell, ombudsman på Lärarnas Riksförbunds kansli med ansvar för pensions- och försäkringsfrågor, ser allvarligt på sifforna som presenteras i rapporten

– Det är oroväckande siffror. Det är allvarlig, om siffrorna stämmer, att våra medlemmar pension kan komma att påverkas så negativt.

Förvånas du av hur mycket pandemin kan minska pensionen?

– Den ekonomiska effekten var större än vad jag trodde. Jag trodde inte att coronakrisen skulle få så stor inverkan när det trots allt rör sig om väldigt många år innan pensionen, säger han.

Per-Olof Sorsell menar att rapporten visar på en sårbarhet i det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionssystemen där risken för pensions storlek har flyttats till den enskilde individen.

– Om vi tittar på det kortvariga alternativet i rapporten så skulle läget återhämta sig ganska snart – men ändå blir det en stor ekonomisk effekt. Det är så klart bekymmersamt.

Ska man som lärare vara orolig för pensionen?

– Det rör sig om många år och det är svårt att säga hur det här kommer att slå. Det är en prognos där lärare har många år på sig att spara in till pensionen. Så som pensionssystemen är uppbyggda numera skadar det inte att själv ha ett eget sparande till pensionen. Det är väl det Skandia vill säga med den här rapporten, gissar jag, säger han och tillägger:

– I rapportberäkningarna har utgångspunkten varit att kunna uppnå 80 procent av slutlönen i pension. Så även om coronapandemin inte skulle inträffat så menar de att man behöver spara till pensionen för att få ihop ekonomin. Men det blir än viktigare att spara nu – alternativt arbeta längre.

Får ni mycket pensionsfrågor av medlemmar nu under coronakrisen?

– Nej, det får vi inte. Jag upplever att många inte tänker på de här pensionsfrågorna i nuet. Men det är inte omöjligt att det kommer fler frågor nu. Mitt allmänna råd till medlemmar är att så tidigt som möjligt börja fundera på ett kompletterande sparande till den framtida pensionen.

Kommentera