Lotta Edholm
Foto: Fredrik Persson

Edholm: ”Reglerna har skärpts för mycket”

Kritiken mot Stockholms förändrade regler för särskilt stöd till resursskolor har fått mycket hård kritik.Nu backar skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) - och skriver i en debattartikel att ansökningar som avslagits ska gås igenom på nytt och att budgeten ska höjas för 2014.

Kritiken mot Stockholms beslut att göra en förändring i tolkningen av när man betalar ut pengar till skolor som har elever med behov av särskilt stöd har varit hård.
Bland annat har ordförandena i Autism- och aspergerförbundet, Dyslexiförbundet FMLS i Stockholm, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn i Stockholm och Attention Stockholms stad skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle. Där anklagar man utbildningsnämnden för att ha en bristande kunskap om handikapp som inte syns.
”Vi befarar att beslutet att minska detta angelägna stöd beror på okunskap hos beslutsfattare om just dessa funktionsnedsättningar”, skriver de.

I en intervju med Skolvärlden har Lotta Edholm tidigare sagt att förändringen skett då Stockholm haft ett system baserat på den gamla skollagen.
– Därför var det också en helt enig nämnd som fattade beslut i våras om att förändra systemet för resursfördelningen – för att den ska vara mer anpassad till skollagens krav.

Ängkärrskolan i Solna, Sveriges enda dyslexiskola, har många elever från Stockholm kommun. Enligt rektorn Carin Segerström kan de förändrade reglerna leda till att det här läsåret blir skolans sista.
– Ja, för oss är det förödande för på sikt betyder det att vi behöver lägga ner, och det är ju någonting som kommer att påverka våra barn som ska tillbaka till skolor som inte tidigare kunde uppfylla deras behov, säger hon till SR Stockholm.

Men nu backar
skolborgarrådet Lotta Edholm (FP). I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver hon att utbildningsförvaltningen nu fått i uppdrag att gå igenom samtliga ansökningar från skolor som fått avslag. Skolor ska dessutom ges möjlighet att komplettera ansökningar, vilket enligt Lotta Edholm bör leda till att fler ansökningar kommer att beviljas.
”När politiska beslut får oönskade följder måste vi som ansvariga politiker kunna fatta nya beslut. Syftet med det nya systemet för tilläggsbelopp är inte att frånta elever med behov av särskilt stöd deras rätt till en bra skolgång. Varje elevs rätt till en god utbildning är grundbulten i liberal skolpolitik”, skriver hon.

Lotta Edholm skriver dock också att uppföljningen av hur stödet används av skolorna kommer öka.
”Stockholms stad kommer från och med nu mycket noggrant följa upp hur resurserna används, så att varje elev verkligen får ett individuellt stöd kopplat till de egna behoven och förutsättningarna att fullfölja skolgången. Jag är inte främmande för att personligen anmäla en verksamhet till Skolinspektionen, om den plockar ut stora vinster samtidigt som eleverna inte får det stöd som de av Stockholms stad har beviljats resurser till”, skriver hon.

 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm