Uppföljning

Efter kritik – mer pengar till särskilt stöd

Efter hård kritik backade Stockholm stad om reglerna för särskilt stöd till resursskolor. Resultatet: andelen beviljade ansökningar ökade från 25 till 34 procent mellan 2012 och 2013.

Stockholms skolpengssystem

I Stockholm finns ett tydligt kompensatoriskt resursfördelningssystem, där en del av de resurser som går ut till skolorna fördelas utefter socioekonomiska faktorer. Utöver grundbeloppet (skolpeng och socioekonomisk ersättning) som fördelas ut till alla skolor kan skolorna också ansöka om ett så kallat tilläggsbelopp, som är till för de elever som är i omfattande behov av särskilt stöd.

* Under år 2012 gjordes totalt 2 754 stycken ansökningar om tilläggsbelopp varav 677 beviljades (cirka 25%).

* Under 2013 gjordes totalt 2 144 stycken ansökningar om tilläggsbelopp varav hittills 719 har beviljats (cirka 34%). Ett antal ansökningar återstår att behandla.

Källa: Stockholms stad

När utbildningsnämnden i april beslutade om ett nytt system för tilläggsbelopp för elever i stort behov av stöd i grundskolan, betydde det ett hårt slag mot fristående resursskolor. Det nya systemet innebar i stort att elevers behov och inte diagnoser ska styra resursfördelningen mellan skolor. Beslutet innebar att flera skolor fick mindre pengar från kommunen och det väckte stark kritik från berörda skolor och föräldrar.

Stockholm stads skolborgarråd Lotta Edholm (FP) förklarade i en intervju med Skolvärlden i augusti att förändringen var nödvändig. Det tidigare systemet byggde på den gamla skollagen, men så småningom tog kommunen kritiken på allvar. I en debattartikel i DN signerad Lotta Edholm i september stod det klart att Stockholm backade och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att ompröva ansökningar som avslagits. Budgeten för 2014 skulle också höjas. Nästa år avsätts 330 miljoner kronor för tilläggsbelopp.

Det gav effekt. Andelen beviljade ansökningar har stigit från 25 procent i fjol till hittills 34 procent, vilket motsvarar 719 beviljade ansökningar i år.

– Allt mer resurser riktas nu till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Dessutom får eleverna också ett individuellt stöd kopplat till hans/hennes behov. Ett tydligt tecken på detta är att andelen beviljade ansökningar om tilläggsbelopp ökat. Självklart kommer vi från utbildningsförvaltningens sida följa upp effekterna av det nya systemet för tilläggsbelopp, säger utbildningsdirektör Anders Carstorp i ett pressmeddelande.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm