skolan
Beslut

Efter alla turer: Läsa-skriva-räkna-garantin blir verklighet

Garantin som ska säkerställa att elever som är i behov av stöd tidigt ska få hjälp har fått gehör i riksdagen.

– Det har varit en lång process och nu känns det väldigt bra, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

På onsdagen beslutade riksdagen att rösta igenom förslaget om läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Åtgärdsgarantin innebär bland annat att lärare med hjälp av ett nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial ska kartlägga elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande redan från förskoleklass. Utifrån kartläggningen har man enligt lagstiftningen rätt till att jobba med en specialpedagog för att tillsammans utforma stödinsatser.

– Bestämmelserna innebär att lärare kommer få en tydlig struktur för hur man ska gå tillväga för att se till att stöd ska komma på plats redan i lågstadiet. Det är viktigt att problem som är små till en början inte får utrymme att växa sig större, säger Gustav Fridolin (MP).

Vägen fram till beslutet har varit en svängig historia. I februari beslutade regeringen att dra tillbaka förslaget om åtgärdsgarantin efter motstånd från Allianspartierna och Sverigedemokraterna. Den 21 mars återkom regeringen med en ny justerad proposition som enligt Gustav Fridolin tog hänsyn till de synpunkter om administration som lyftes fram i utbildningsutskottet.

– I den justerade versionen gjordes det tydligt att det inte skulle finnas mer dokumentationskrav, vilket var kritiken till det första förslaget. Med uppbackningen av forskare och funktionsrättsrörelsen hade jag svårt att se att förslaget inte skulle röstas igenom, säger Gustav Fridolin.

Lagändringarna kommer börja gälla från och med 1 juli 2019.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm