betyg_skola
Betyg

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Coronapandemin sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa Pisa-mätning som planerat. Nu växer oron för kunskapstapp.
– Det kommer att bli ännu viktigare att vi har den här typen av kunskapsmätningar efter pandemin, säger LR:s Åsa Fahlén.

Världens skolor har påverkats hårt av den pågående pandemin på olika sätt. Krissituationen har lett till att OECD, som ligger bakom de internationella kunskapsmätningarna Pisa, har blivit tvungna att skjuta upp Pisa 2021 till 2022.

Pisa mäter 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturkunskap för att visar kunskapsutvecklingen över tid och runt 600 000 elever i ett 80-tal länder brukar delta.

Förutom att undersöka elevers kunskaper i ämnena ger Pisa även en bild av elevers och skolpersonals engagemang samt studiemiljön. Därav hade den inplanerade mätningen denna vår gett en fingervisning om hur coronapandemin har påverkat elevernas skolgång.

I juni fattades beslutet att studien ska flyttas fram till våren 2022.

– Efter en omröstning i det beslutande organet för Pisa, där Skolverket sitter som representant för Sverige, tyckte de flesta länderna att man skulle skjuta fram mätningen och fattade beslutet att kunskapsmätningen skjuts fram ett år, säger Maria Axelsson, undervisningsråd och projektledare för Pisa-mätningarna på Skolverket, till Skolvärlden.

Beslutet grundar sig i att det skulle bli svårt att hålla tidsplanen för projektet. Många länder har inte hunnit genomföra de planerade förstudierna – där man bland annat testar själva genomförandet, programvaror och nya prov- och enkätuppgifter – före huvudmätningen.

– De flesta länderna tyckte att det var viktigt att ha en ordentligt genomförd förstudie, säger Maria Axelsson.     

I en intervju med TT berättar OECD:s högste ansvarige för Pisa, Andreas Schleicher, att han är missnöjd över att man tvingats ta beslutet.

– Det är en besvikelse, för det är nu vi som mest behöver kunskap om utvecklingen i skolan, säger Pisa-chefen.

– Senareläggningen ger oss en möjlighet att göra en mer djupgående analys av effekterna, men det är när krisen är akut som information behövs som mest.

Även utbildningsminister Anna Ekström (S) uttrycker sin besvikelse kring att mätningen skjuts fram. 

– Alla länder har kämpat med distansundervisning på olika sätt. Pisa ger inget facit, men ger ett bra underlag för att diskutera hur man bäst lägger upp distansundervisningen. Pandemin kan påverka oss under ett antal år, säger hon till TT.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, förvånas inte över beskedet med tanke på den rådande krissituationen. 

– Vi har sett samma sak med de nationella proven här i Sverige. Det är svårt att genomföra mätningar under en pandemi. Så vi har förståelse för att det ställs in. 

Samtidigt poängterar hon att den här typen av kunskapsmätningar kommer att vara ännu viktigare när man kommit ut ur pandemin. 

– Vi vet redan nu under pandemin att det slår olika. Både på grund av att sjukdomsläget ser olika ut i olika delar, men också att det spär på skillnaderna i förutsättningar för både lärare och elever. Det kommer att bli ännu viktigare att vi har den här typen av kunskapsmätningar på en mer aggregerad nivå. 

Det kommer skapa en jättestor stress för lärare.

Åsa Fahlén har vid flertalet tillfällen under fjolåret varnat för det kunskapstapp som coronakrisen riskerar att förorsaka. Och oron ökar för varje dag som pandemin pågår, berättar hon. 

– Alla lärare vet att elevernas lärande påverkas mycket om man inte får ha den vanliga närundervisningen. Jag tror man slits emellan att man vill ha sina elever och sin undervisning i skolan men med smittspridningsläget är man naturligtvis tveksam. 

Vågar du bedöma i vilken utsträckning de svenska grundskoleelevernas lärande påverkats hittills?

– Det är jättesvårt att säga. Har man kunnat ha kvar sin ordinarie legitimerade lärare på plats hela tiden så har förutsättningarna varit bättre. Men vi vet också att många lärare har varit sjuka och detta i en situation där vi redan har en lärarbrist. 

Åsa Fahlén tror att det kommer bli enormt tufft för lärare att sätta betyg under våren.

– Elevernas förmågor kan man kanske bedöma. Men det finns en stor risk att man inte kommer ha tid till att fördjupa sig på ett sätt som man brukar göra. Det kommer gå att sätta betyg, men eleverna kommer inte att ha lärt sig lika mycket. Det kommer skapa en jättestor stress för lärare. Det är också därför de här stora internationella kunskapsmätningarna kommer att vara så viktiga efter pandemin. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm