Annons
En av de 10 kameror som sitter uppe på Vipans gymnasieskola och Robert Jivegård, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund. Bilden är ett montage. Foto: Privat, Andreas Hillergren

Efter övervakningskritiken – skolans kameror plockas ner

Publicerad 23 oktober 2020

Kamerabevakningen inne på gymnasieskolan Vipan har fått lärarfacken att reagera starkt. Lunds kommun svarar nu på kritiken och meddelar att alla kameror ska monteras ner, men frågor kvarstår enligt facken.

Övervakningskamerorna inne på Vipans gymnasieskola i Lund har suttit uppe sedan 2011. Men det är först nu som bevakningen har kommit till lärarfackens kännedom.

Larmet kom efter ett skolmöte i oktober. Bland den interna informationen kunde personalen läsa att vissa av skolans kameror inte längre fungerade och inte kunde repareras eftersom tillstånd saknades. Uppgifter som fick en medlem i Lärarnas Riksförbund att reagera.

– Skolledningen skriver själva i sina anteckningar att tillstånd saknas och när en medlem sedan uppmärksammar oss på detta är det klart att vi kontaktar kommunen, säger Robert Jivegård, LR:s kommunombud i Lund.

I ett brev som även Lärarförbundet, Kommunal och Vision har skrivit under kräver LR svar av utbildningsförvaltning­en på varför gymnasieskolans korridorer bevakas och vem som har tillgång till filmer­na. 

– Att vara övervakad på sin arbetsplats riskerar att bli integritetskränkande. Det är väldigt viktigt att man är försiktig med kameror och hur de används. Antingen ska skolan ha ett system som fungerar och som man har tillstånd för, eller så har man inga kameror uppsatta, säger Robert Jivegård.

Innan kamerabevakning monteras upp menar han att det är viktigt att skolan analyserar vad kamerorna ska åstadkomma och om det går att uppnå med ett annat tillvägagångssätt.

Robert Jivegård. – Har man fått ett tillstånd efter att ha utrett vilka behov som finns för att öka tryggheten med hjälp av kameraövervakning är det klart att det är okej. Men först ska alla andra åtgärder för att kunna få fram samma eller bättre effekt undersökas och i första hand vidtas. Har man istället kameror som inte fungerar och sköts på rätt sätt invaggas man i en falsk trygghet

Enligt Lärarnas Riksför­bund har kamerabevak­ning tidigare diskuterats som en väg att öka säker­heten på kommunens gymnasieskolor. Efter ett stort antal skolbränder har värmekameror monterats upp på några av skolorna, men inga tillstånd om kameraövervakning inomhus har beviljats.

Fackets uppfattning centralt i Lund har således varit att det inte funnits några kameror på skolorna. Detta trots att det sitter tydliga skyltar vid ingångar på Vipan om att där finns kameraövervakning, skriver Sydsvenskan, som var först med att rapporterar om händelsen.

– Det är väldigt viktigt att det finns en samverkan och en riskbedömning men i det här fallet kan vi inte se att något av detta har skett. Varken när det kommer till att sätta upp kamerorna på skolan, eller nu när kommunen skriver att de ska montera ner dem, säger Robert Jivegård.

Lunds kommun har nu svarat på de fackliga organisationernas brev där de bland annat kräver besked om var kamerorna på Vipan sitter, när de har varit igång och vem som har kunnat ta del av inspelningarna.

Enligt kommunen handlar det om totalt tio kameror på fyra olika platser. Kamerorna monterades upp 2011, 2017 och 2017, sitter inomhus men ska inte ha filmat platser dit allmänheten har tillträde, som exempelvis skolans reception, butik eller restaurang.

Kommunen skriver att det därmed inte krävts några tillstånd, men medger samtidigt att fel har begåtts och att samtliga kameror kommer att plockas ner.

– Det har varit otydligt, eftersom vi inte haft någon klar policy. Och vissa sa­ker som krävs enligt GDPR har inte gjorts på rätt sätt, säger Stefan NorrestamStefan Norrestam., utbild­ningsdirektör i Lunds kommun, till Sydsvenskan.

Robert Jivegård menar dock att flera av fackets frågor fortfarande är obesvarade. Under fredagen kommer LR och Lärarförbundet träffas för att gå igenom och besvara kommunens besked.

– Detta är en del av arbetsmiljön som vi inte är vana att hantera och vi har fortfarande en del frågor vi vill ha svar på. Det handlar framförallt om hur många kameror som faktiskt är uppsatta, varför inte frågan har tagits upp i samverkan eller MBL och bristen i relation till dataskyddsförordningen, säger Robert Jivegård till Skolvärlden.

Vad gäller den svenska lagstiftningen kring kamerabevakning så är den restriktiv och kräver att varje skolenhet skickar en individuell tillståndsansökan till Datainspektionen.

– Skolor behöver ha tillstånd för kameraövervakning om man ska bevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Vad gäller just skolor anses skolgårdar och fasader generellt vara platser dit allmänheten har tillträde medan till exempel tak inte anses vara det, säger Sebastian Caicedo Gordh, jurist på Datainspektionen.

När det kommer till inomhusmiljöer så anses allmänheten ha tillträde till ytorna från huvudentrén på skolan fram till expeditionen på skolan. Kameraövervakningen av dessa ytor är därmed tillståndspliktiga. Övriga ytor inne i skolbyggnaden, som till exempel klassrum, anses däremot inte vara platser dit allmänheten har tillträde och är inte tillståndspliktiga.

– Men bara för att man inte behöver tillstånd så är det inte fritt fram att börja kameraövervaka hur som helst. Man måste fortfarande se till att reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen följs.

– Det handlar till exempel om att man ska ha ett berättigat ändamål med bevakningen, måste ha en laglig grund för bevakningen, måste informera om bevakningen och minimera den så att man inte bevakar mer än man behöver eller spara material längre än vad man behöver, säger Sebastian Caicedo Gordh.

Datainspektionen har haft enskilt ansvar för tillståndsgivning sedan 2018. De har hittills fattat beslut i sammanlagt 147 ärenden gällande skolor och förskolor. Sammanlagt 91 ansökningar har beviljats helt eller delvis och i 15 ärenden har ansökan avslagits i sin helhet.

– Generellt sett när det gäller avslag på ansökningar om kameraövervakning så är det för att man inte anser att bevakningsintresset på platsen väger över integritetsintresset för den som ska bli bevakad.Sebastian Caicedo Gordh.

För närvarande har Datainspektionen 193 öppna ärenden gällande skolor och förskolor, varav ett av dem är en ansökan från Lunds kommun gällande Vipans gymnasium. Ärendet inkom den 31 juli och är alltså fortfarande öppet.

Sebastian Caicedo Gordh uttalar sig inte om specifika fall men påpekar att integritetsintresset generellt väger väldigt tungt i byggnader där det vistas elever. Särskilt eftersom det råder skolplikt och eleverna inte har något val utan måste befinna sig i lokalen.

– På ett generellt plan anses det väldigt integritetskänsligt att bevaka barn. Deras personuppgifter anses mer skyddsvärda och känsligare att behandla än vuxnas,säger Sebastian Caicedo Gordh.

Han fortsätter.

– Det är väldigt viktigt när man bestämmer vad man ska kameraövervaka att man har sett över andra alternativ, till exempel förbättrad belysning, bättre larm, fler lås, patrullering med väktare. Kameraövervakning är inte något man ska göra i första hand utan det är viktigt att säkerställa att bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Skolvärlden har sökt kommunens utbild­ningsdirektör Stefan Norrestam. Han vill inte lämna ytterligare kommentrarer utan hänvisar till svaret till de fackliga organisationerna.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Fortsatt strid om friskolors skolpeng och kösystem

Skolkö

Några avfärdar utredningens förslag, andra stödjer dem fullständigt.

Annons
Annons
Annons
Coronaviruset

LR om nya riktlinjer: Mindre oro men ökad arbetsbelastning

Corona

”Med fler elever hemma blir det tuffare för lärarna”, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

FHM vänder: Barn ska stanna hemma från skolan

Corona

Symptomfria elever i grund- och förskola ska hållas hemma om familjemedlemmar är sjuka i covid-19.

Annons
Annons

Kornhall efter nya beskedet: ”Bra första steg, Anna Ekström”

Corona

”Vi behöver en smittskyddspolitik i skolan som bygger på internationell evidens, inte enstaka svenska myndighetspersoners tyckanden.”

Annons

Uppdaterad: 23 frågor och svar om corona

Corona

Det här gäller för dig som lärare.

Var fjärde skola följer inte corona-riktlinjer

Covid-19

”Man måste skydda personalen utifrån de riktlinjer som finns.”

Lärarens inbjudan: ”Välkommen på studiebesök i verkligheten, regeringen”

Debatt

”I klassrummen behövs inget avstånd, handsprit eller munskydd. Nån elev kan spy, må illa och hosta till men de är i skolan, trots alla rekommendationer från FHM”

Kommentera

Vikariebristen i coronakrisen på väg att knäcka lärarna

Corona

Trots larmen – den rekordstora bristen på vikarier kvarstår. 

Kornhall: Om Tegnell menar allvar borde han skämmas

Covid-19

”...och det borde de som är ansvariga för hans anställning också göra”, skriver Per Kornhall.

”Arbetsgivare måste sluta misstänkliggöra lärare”

Corona

För att regeringens beslut om distansundervisning ska få effekt krävs en större tillit, enligt LR. 

Specialpedagogik

Så hanterar specialpedagogen Agneta sina tre roller i skolan

Specialpedagogik

Arbetar som specialpedagog, lärare och fackligt ombud.

Fackligt

Europeiska facken ska bidra till en starkare lärarkår

Fackligt

”Viktigt att kunna dryfta dessa frågor tillsammans.”

Arbetsmiljö

Så vände skolan den negativa trenden

Likvärdighet

"Innan vi gjorde vår helomvändning var det ganska rörigt i skolan. Det var konflikter och barn som var ledsna."

Forskning

Unik virtuell praktik ska stärka läraryrket

Forskning

"Alltför många lärarstudenter upplever ett stort glapp mellan vad de har läst på universitetet och vad de sedan får göra ute i verkligheten."

Offentlighetsprincipen

Nej till offentlighetsprincip för friskolor: ”Ett hån mot lärare”

Sekretess

Vänsterpartiets förslag om att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen har nobbats.

LR kritiserar nytt nej till offentlighetsprincip

Insyn

”Jättetråkigt” tycker LR:s Åsa Fahlén om att utbildningsutskottet röstade nej till att införa offentlighetsprincip på alla skolor.

Upprop för vinstbegränsning i skolor växer lavinartat

Lärarupprop

”Nu väntar vi på att politikerna ska börja agera.”

24 av 30 grundsärskolor har brister i arbetet

Granskning

Skolinspektionen granskning av grundsärskolor i landet visar att 24 av 30 skolor har ett eller flera arbetsområden som behöver utvecklas.

 

Debatt

”Förslagen innebär en direkt form av särbehandling”

Debatt

Debatt Förslagen för att skapa en mer likvärdig skola bör inte genomföras, skriver forskaren Hrvoje Kap.

Kommentera

Ta inte skärmen från barnen – sitt med och vägled istället

Debatt

Debatt "Svärordet fan har byts ut mot fuck och de busiga påhitten med tejp på kranen har blivit att doppa någon annans tandborste i toaletten och filma det", skriver läraren Elin Bengtsson.

Kommentera

”Viktigt att ge eleverna bevis på vår värme”

Debatt

”Lärare som förmår visa känslor, reagera, agera – en sådan lärare kan eleven arbeta hårt för”, skriver läraren Johanna Söderberg.

Kommentera

”En kamp att få bli en del av Sverige”

Debatt

”Många beslut om avslag på ansökan om uppehållstillstånd är steg bakåt i utvecklingen”

Kommentera

Här får alla grundskollärare lokalt lönelyft

Lärarlöner

Grundskollärare i Luleå lovas extra löneförhöjning – på en procent.

Modellen minskade mobbning i skolorna med 40 procent

Forskning

Gävle kommuns skolor minskar mobbning kraftigt genom att arbeta med forskningsbaserade Gävlemodellen. 

Lärarbristen

Nytt nätverk vill bota lärarbristen: ”Behovet är akut”

Forskning

"Vi måste arbeta på bred front för att komma framåt".

Debatt

”Gymnasieskolan ska inte vara lika för alla”

Debatt

”Friare utformning av program bör uppmuntras, och gymnasieexamen genom ett frivilligt examensprov likt International Baccalaureate-systemet bör införas”, skriver Erik Berg (L) och Linn Rydberg (L).

Kommentera

Elevassistenter kan leda till sämre elevresultat

Forskning

Ny forskningsöversikt väcker frågor om elevassistenternas roll i skolan.

Arbetsmiljö

Föräldrar använder status som påtryckningsmedel

Arbetsmiljö

Poängterar titlar och tar med juridiska ombud på betygssamtal – påstridiga föräldrar problem för skolor i välbärgade områden. 

”Förtal av lärare tas inte på allvar av rektorer och huvudman”

Debatt 

"Relationen mellan elev och lärare blir skev om läraren trippar runt och är rädd", skriver gymnasieläraren Gunilla Margareta Zuleta.

Kommentera

”SFI-elever riskerar stora kunskapstapp med distansundervisning”

Debatt

”Det är av yttersta vikt att eleverna inom vuxenutbildningen kan upprätthålla sin undervisning”, skriver Maria Nilsson (L) och Anna Manell (LK).

Kommentera

Skolverkets GD hyllar LR-kritik i läckt e-post

Kritik

”Osmakligt”, ”skamligt” och ”feberdrömskt”. Det är några lärarreaktioner på Skolverkets generaldirektör Peter Fredrikssons e-post, skickat till Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Arbetsmiljö

Facket larmar: Hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Lärare på Anders-Olofskolan i Ragunda kommun larmar om en ohållbar arbetsmiljö. Detta har fått facket att kräva åtgärder.

Ny fortbildning i läs- och skrivsvårigheter från SPSM

Resurser

Nytt studiepaket ska träna arbetslag i att upptäcka, förstå och hantera läs- och skrivsvårigheter.

Debatt

”Inför offentlighetsprincipen för samtliga skolor”

Debatt

"Vi måste kunna känna oss trygga med att alla huvudmän tar uppdraget på allra största allvar", skriver Daniel Riazat (V).

Kommentera
Likvärdighetsdebatten

Det betyder Academedias ”slopning” av skolkön – egentligen

Skolkö

Academedia-VD:n Marcus Strömbergs rapporterade vilja att slopa skolkön visar sig kraftigt överdriven.

Kornhall: Argumentation med köpt forskning

Likvärdighet

”Ett av de mest försåtliga sätten är att klä sin argumentation i lånta forskarkläder”, skriver Per Kornhall.

Debatt

”Mer läromedel i skolans undervisning”

Debatt

”För att målet om mer läromedel i skolans undervisning ska nås krävs att befintliga hinder rivs eller nedmonteras”

Kommentera

Panelen: så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Lärare svarar på tre aktuella frågor.

Debatt

”Stärk skyddet mot politisk diskriminering i skolan”

Debatt

"Vi har mängder av exempel på politiskt aktiva som mer eller mindre öppet nekats anställning inom grund- och gymnasieskolan", skriver Mikael Strandman (SD) och Michael Rubbestad (SD).

Kommentera

Analys av lärarlegitimationen: ”Facken var framgångsrika”

Utbildningspolitik

”Facken hade genomslag i sin opinionsbildning.”

Debatt

”Utöka idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan”

Debatt

”Vi vill utöka ämnet idrott och hälsa från nuvarande 600 timmar till 700 under grundskoletiden”, skriver Gudrun Brunegård (KD).

Kommentera

Kommunen betalar facken skadestånd efter tvist

Fackligt

"Det har varit väldigt tydligt för oss att vi hade rätt."

Debatt

”MUF och SSU måste skilja på förslag och beslut”

Replik

”Det är felaktigt av företrädare för M och S att hävda att KD vill avskaffa modersmålsundervisningen” skriver Kasper Avenbrand (KD).

Kommentera

”KDU berättar inte hela sanningen om förslaget”

Slutreplik

”Det var partistyrelsen som lade fram förslaget om att avskaffa modersmålsundervisning inför Kristdemokraternas partifullmäktige”

Kommentera

Historielärare: ökat fokus på bedömning

Forskning

Mätbara resultat har blivit viktigare för historielärare och tidspress gör att de prioriterar att undervisa i modern historia, visar ny studie. 

Coronaviruset

Läraroro efter ökade sjuktal: ”Läget har förvärrats”

Corona

Mer än var tionde lärare sjukskriven – kollegor tvingas sköta undervisningen i flera klasser samtidigt. 

Ny HD-dom: Brist på stöd är diskriminering

Stöd

HD: Elever med stödbehov har rätt till skadestånd om insatserna dröjer.
– Jättebra att det här kommer, säger NPF-experten Kenth Hedevåg.

Fortsatta kopplingar till extremism – friskola måste stänga

Nedstängning

Eleverna riskerar att utsättas för radikalisering, enligt Skolinspektionens beslut som skolan nu planerar att överklaga. 

”Barn som flytt hit måste få kosta pengar”

Debatt

”Vi pratar om en likvärdig skola. Det kommer vi inte i närheten av så länge vi inte lyfter skolor i våra så kallade särskilt utsatta områden”

Kommentera
BETYG OCH BEDÖMNING

Efter kritiken – ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Betyg

Kursbetygen ska slopas och ersättas av ämnesbetyg.

Läromedel

Hela listan: Kommunerna som lägger mest – och minst – på läromedel

Rapport

Elever som bor i olika kommuner får inte samma förutsättningar att klara skolan.

Debatt

”Vill vi vara professionella lärare eller servicepersonal?”

Debatt

”Landets lärare bör resa sig i gemensamt motstånd mot skolkoncernernas expansion”, skriver Marcus Larsson.

Kommentera
Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten undersöker covid i skolan

Corona

En pilotstudie ska undersöka immunitet för covid-19 hos elever och lärare.

LR om FHM:s pilotstudie: ”Viktigt att det undersöks”

Corona

”Det är viktigt att detta undersöks”, säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm.

”Det är dags för nationella riktlinjer för skolans hantering av covid-19”

Debatt

”Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket”, skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

Grundskolor stänger efter smittspridning

Coronavirus

Två grundskolor i Huddinge går över till distansutbildning.

Debatt

”Personalbristen krockar med måluppfyllelse och elevers behov”

Debatt

”Vi jobbar för att det handlar om liv och död, men det är nog inte så länge till vi orkar”, skriver specialpedagogen Cecilia Rosenlund.

Kommentera

Regeringen ser över svenskämnena – ska bli mer rättvist

Språk

Alltför många elever får inte den svenskundervisning som de behöver – "Behöver vända och vrida på alla stenar för att hitta samtliga problem."

Debatt

Läraren: ”Ta bort utvecklingssamtalen”

Debatt

”Jag ser utvecklingssamtalen som tidskrävande bromsklossar”, skriver läraren Simon Sandström.

Kommentera
Lärarutbildningen

Grönt ljus för lämplighetsprov på lärarutbildningar

Beslut

Regeringen inför möjlighet till höjda antagningskrav på förskollärar- och lärarutbildningar.

Liberalerna: Därför vill vi ha obligatoriska test

Replik

”Fler ska inte bara vilja söka sig till lärarutbildningen, lika viktigt är det att fler slutför och tar lärarexamen.”, skriver Roger Haddad (L).

Kommentera

Debatt: Återinför USK:en och öka läraryrkets attraktivitet

Debatt 

”Vi måste slå ett slag för vikten av en rimlig arbetsbelastning”, skriver läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Arbetsmiljö

Skolan flaggar om dålig arbetsmiljö: ”Kan bli livsfarligt”

Arbetsmiljö

”Vi blev lovade en ombyggnation, men den rann ut i sanden”, säger skyddsombudet Andreas Ludvigsson.

Hörselpedagogens tips för lugnare klassrum

Arbetsmiljö

Läraren och hörselpedagogen Anita ger tips för mindre buller.

Betyg från åk 4 blir verklighet nästa läsår

Betyg

Rektor ska kunna besluta om att införa betyg från årskurs 4 från och med höstterminen 2021 meddelar regeringen. ”Oseriöst”, menar Lärarnas Riksförbund.

Arbetsmiljö

Alexander Skytte: 5 förslag för att göra läraryrket hållbart

Blogg

”Detta är mina fem förslag för att göra läraryrket till ett hållbart och attraktivt yrke som lockar rätt människor.”

Distansundervisning

Språklärare stöttar varandra i distansundervisningen

Språk

Utmaning att hålla elevers motivation uppe – över 100 lärare möttes online för att utbyta råd och erfarenheter. 

engelskspråkiga skolor

Kraftig ökning av engelskspråkiga skolor i Sverige

Internationella skolor

Skolverkets generaldirektör: ”Problematiskt”.

Anna Ekström: ”Svenska ska vara huvudspråket i svenska klassrum”

Internationella skolor

”Vi drar i nödbromsen om det behövs”.

IES: ”Vi är en del av lösningen för att motverka segregation”

Replik

"Tillståndet att delvis undervisa på engelska är inte villkorslöst", skriver Robin Kirk Johansson, skolchef för Internationella Engelska Skolan.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons