brand_cctv
Foto: Peter Wemmert/Shutterstock
Bevakning

Lund vill kameraövervaka alla skolor

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga kommunala skolor och förskolor.

Den 17 juli brann Palettskolan i Lund, den tolfte skolbranden i kommunen sedan mars månad. Även andra byggnader har sats i brand, och totalt räknar polisen i Lund till 25 stycken anlagda bränder de senaste månaderna.

Philip Sandberg (L)
Philip Sandberg (L) | Foto: Annika Persson

– Det är ju förjävligt rent ut sagt. Det är stora ekonomiska värden som går förlorade, och det är hemskt för barnen vars skolor och skolarbeten brinner upp, och för personalen som måste ta hand om eleverna samtidigt som de inte har någon arbetsplats att gå till. Ett fåtal som misssköter sig ska inte få förstöra för alla skötsamma Lundabor, säger kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) till Skolvärlden.

Kommunen har satt in extra väktare och värmekameror, utökat fältorganisationen och fritidsgårdarnas verksamhet i försök att stävja bränderna. Samtidigt utreder polisen om det finns ett samband mellan bränderna. Nu beslutar Philip Sandberg att kommunen ska ansöka om tillstånd för kamerabevakning på kommunens samtliga skolor och förskolor.

För att kamerabevakningen inte ska inkräkta på elevernas och personalens integritet är planen att systemet bara ska användas på kvällstid, helger och lov.

– Det är klart att det måste organiseras på ett sätt som gör att integriteten värnas. Tanken är att vi ska kamerabevaka under den tid på dygnet som det inte finns folk på skolorna, säger Philip Sandberg.

Den svenska lagstiftningen kring kamerabevakning är restriktiv och kräver att varje skolenhet skickar en individuell tillståndsansökan till Datainspektionen. När Lund nu vill installera kameror på alla kommunala skolor och förskolor innebär det totalt 114 ansökningar.

Philip Sandberg tycker att lagstiftningen och debatten kring kamerabevakning ibland handlar för mycket om integritetsaspekten och för lite om vilka vinster det kan ge.

– Kamerabevakning är ju väldigt hårt reglerat i Sverige jämfört med resten av Europa. Det räcker med att åka över sundet för att se hur de lyckats lagföra fler personer med hjälp av övervakningskameror. Vår ansökan blir 1026 sidor lång och sedan är det 6 till 12 månaders handläggningstid. Det visar på en föråldrad lagstiftning, säger han.

Datainspektionens hållning till kamerabevakning på skolor är att det i princip ska vara en sista åtgärd, efter att sådant som förstärkt skalskydd, bättre belysning eller till och med ombyggnation prövats.

Vilka chanser tror du att ni har att få ok på detta?

– Det är svårt för mig att bedöma hur Datainspektionen ställer sig till ansökan. Men jag hoppas att justitieminister Morgan Johansson, som också är Lundabo, ska undanröja de hinder i lagstiftningen som finns för att kommunerna ska kunna använda sig av det här som ett verktyg, säger Philip Sandberg.

Kommentera