overvakning_kamera
Säkerhet

Vill öka säkerheten med kameraövervakning

Stök och slagsmål på ett gymnasium i Tensta har fått oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (FP) att föreslå att kameraövervakning återinförs i Stockholms skolor.

I stället för kameraövervakning

Inlåsning av särskilt värdefull utrustning.

Förstärkt skalskydd till vissa rum och utrymmen i skolan.

Bättre belysning.

Ombyggnationer av ytor med skymd sikt.

Rörelsestyrda vattenkranar.

Ökad vuxennärvaro.

Elevskyddsombud.

Källa: Datainspektionen

Bråk, våld, och hot mot lärare – både från skolans elever och utomstående personer som tar sig in på skolgården. Det är verkligheten på Ross Tensta gymnasium.

Det har fått Lotta Edholm att reagera, med ett förslag till utbildningsnämnden i Stockholm.

– Vår idé är att man ska bilda ett team av erfarna rektorer, lärare och kuratorer som kan hjälpa skolledningen utifrån de erfarenheter som finns på andra skolor, för att snabbt komma ur en sådan här situation, säger hon till SVT.

Samtidigt har händelserna i Trollhättan, där en 21-årig högerextremist tog sig in på en skola och mördade två personer och skadade flera, gjort frågan än mer aktuell.

Lotta Edholm tycker att Datainspektionen ska vara mer generöst med tillstånd för kameraövervakning på skolorna. Problemen på skolan minskade i början av 2000-talet med fler kameror, säger hon.

Det var 2011 som Datainspektionen bestämde att skolorna skulle ta ner en stor del av sina kameror, efter att myndigheten kom fram till att inspelningen var kränkande för den personliga integriteten.

Datainspektionen skriver på sin hemsida att kameraövervakning ska vara en nödlösning för att garantera säkerhet och arbetsmiljö för lärare och elever.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm