mikhael_mikalides
Undervisning

Elever ger ut lyrikbok

Läraren Mikhael Mikalides vet hur det känns att inte behärska språket. Därför ska han ge ut en lyrikbok – som är skriven av eleverna.
– Alla elever är författare och det är mitt och mina kollegors ansvar att utveckla deras författarskap, säger han. 

Mikhael Mikalides flydde inbördeskriget i Libanon när han var tre år gammal. Han växte upp tillsammans med föräldrarna i Rinkeby, utanför Stockholm.

– Jag minns att de bad mig översätta det som sades i Aktuellt, när jag var sex år gammal och lärt mig svenska ganska bra. Men nyhetetsspråket var främmande för mig, med begrepp och termer jag inte kände till.

Därför, menar Mikhael Mikalides, förstår han vikten av språk:

– Det är en fråga om demokrati. Om man har ett fattigt språk blir världen begränsad, men om man har ett starkt sådant blir livet rikt. Med ett nyanserat språk är det också lättare att förstå sina rättigheter och göra sin röst hörd.

Mikhael Mikalides är svensklärare på Wasaskolan i Södertälje, men är också verksam som författare och bokförläggare. Att stärka barns läs- och skrivkultur ser han som ett av sina stora livsprojekt. Därför startade han förra året ”Författarskolan”, med stöd av rektorn Lasse Fröidstedt.

– Jag vill väcka elevernas intresse för språk och få dem att växa som individer. Språket är grundläggande och nyckeln för att lyckas i skolan. Därför startade jag Författarskolan inom ramen för Elevens val.

Gruppen är klassöverskridande och består av 20 elever från tre årskurser och fem klasser på mellanstadiet. Arbetet ska resultera i en praktisk handbok i lyrik, som Mikhael Mikalides ska ge ut i sitt bokförlag Prinsen och Prinsessan. Som hjälp har de etablerade författare, illustratörer och formgivare. De ska, förutom att berätta om hur processerna fungerar, skriva förordet, formge omslaget och illustrera. Målet är att få fler barn och unga att börja läsa och skriva dikter.

– Läskulturen sjunker och fler elever förstår allt mindre av vad de läser. Se bara på senaste Pisa-undersökning. För mig är det givet att satsa på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Alla elever är författare och det är mitt och mina kollegors ansvar att utveckla deras författarskap, säger Mikhael Mikalides.

Många av eleverna i gruppen är nyanlända.

– Flera har endast bott här i några år. Jag vet att en av flickorna som nu går i gruppen grät för att hon inte kunde skriva, när hon började på skolan, men nu är hon en av de bästa. Författarskolan passar både nyanlända och de som är uppväxta i landet behöver det här, och lyrik är en bra ingång oavsett var du ligger språkmässigt.

Boken ska dessutom vara ett läromedel – Mikhael Mikalides ambitioner sträcker sig nämligen långt utanför den egna skolan.

– Första delen i boken är ett praktiskt avsnitt att använda som läromedel. Det handlar om vad lyrik är, hur man skriver och hur man kan tänka. På det sättet kan den här boken kanske hjälpa elever även på andra orter.

Utgivningen på uppskattningsvis 500–1000 böcker bekostas till viss del av honom själv, men skolans rektor har lovat köpa ett hundratal böcker.

Mikhael Mikalides har även sökt stipendium och letar sponsorer för ytterligare finanser. Eventuellt överskott ska doneras till hjälporganisationer.

– Vi hoppas kunna ha releasefest för boken i slutet av maj och att den då strax därpå även finns ute i handeln. Vi har bokat fritidsgården, men kanske det blir Stadsbiblioteket. Vi ska bjuda in kommunens politiker och kulturelit, säger Mikhael Mikalides. 

Kommentera