laxa_pojke_lasa
Oenighet

”Eleverna behöver fler läxor, inte färre”

En politiker i Jönköping vill göra kommunen läxfri. Men han får mothugg från flera håll, bland annat från ordföranden för LR Stud, Isak Skogstad. 

Ett återkommande tema i skoldebatten är frågan om läxor. Nu har en socialdemokratisk politiker i Jönköpings kommun lämnat in en motion om att göra kommunens skolor läxfria. Hans Holtz föreslår i motionen att något av kommunens rektorsområden ska införa en läxfri skola på försök och hans huvudargument är likvärdighetsaspekten.

– En del barn kan inte få den hjälpen som de behöver hemma, säger han till Svt Nyheter Jönköping

– Vi ska inte lämna över detta till föräldrarna.

Om förslaget går igenom återstår att se. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Jönköping, AnneMarie Grennhag (M), är skeptisk och säger till Svt att det inte är politikernas uppgift att bestämma om eleverna ska ha läxor eller ej.

– Det är våra pedagoger som avgör hur de bäst lär ut kunskap till sina elever och en del använder läxor och vissa inte, säger AnneMarie Grennhag (M).

– Jag hoppas inte motionen går igenom för då är det ett övertramp från oss förtroendevalda.

Och det är fler som reagerar på förslaget om en läxfri skola. Isak Skogstad, ordförande på LR Stud, skriver på Svt Opinion att ”elever som ägnar mer tid åt sina studier lär sig helt enkelt mer, hur kontroversiellt det än må låta” och menar, precis som AnneMarie Grennhag, att kommunpolitiker inte ska detaljstyra hur lärarna bedriver sin undervisning.

Enligt Isak Skogstad ger läxor, om de är rätt utformade eleverna möjlighet att utveckla både ämneskunskaper, självdisciplin och förmågan att planera sitt arbete och att ifrågasätta dem sänder en oroväckande signal till eleverna.

”Eleverna behöver fler läxor, inte färre”, slår Isak Skolgstad fast.

Frågan lär dock fortsätta att debatteras. Varken inom politikerkår eller lärarkår råder det någon enighet i frågan. I skollag och styrdokument nämns ingenting om läxor och när Skolverket förra året gav ut en skrift om läxor var budskapet att det är upp till den enskilda läraren eller skolan att avgöra om läxor ska användas – men om man ska ge läxor, då ska de vara bra.

Kommentera