jul
Debatt

En julsaga

Debatt ”Det lackar mot jul i Fabriken på Ågatan”. Bana 4 i Kungsbacka önskar alla montörer en god jul.

Det lackar mot jul i Fabriken på Ågatan. Den kommunala ägaren har ännu inte beställt någon julklapp till de anställda. HR har givetvis haft åsikter, och mellanchefen SaKraLius lyssnar noga på HR. Hon som funderat på antingen en storföreläsning i Hall 3 om tillverkningsprocess enligt Hatti, eller varsin tekopp med texten ”tänk nytt…” i silver på blå botten. Med Fabrikens logotyp! Svårt val, men HR tyckte ändå det blev för dyrt. ”Vadå dyrt?”, tänkte hon dystert… ”Det finns ju rehab-budget att ta ur.” Utbildningskontot var redan tömt för inköpet av nya adventsljusstakar.

Om detta visste ingen i personalen som på golvet monterade, packade och målade det som spottades ut ur Fabriken för vidare leverans ut i landet. De försökte hålla jämna steg i en allt snabbare process där beställningarna var från samhällets alla sektorer, maskinerna var fabriksägarens men kravspecifikationen var statlig. Det stora samtalsämnet var i stället det nya avtal som på sikt skulle locka fler att börja i Fabriken och att de skulle få renare luft vid bandet. Men den behöriga delen av personalen var redan nere på ett minimum, vikarier svåra att hitta och andelen sjukskrivna ökade. Orden ”Rekrytera mera” i blå plast sattes upp i cafeterian, ovanför kaffe och kakor. Var detta verkligen lösningen?

En annan sak som diskuterades flitigt var kvalitén på råvaran. ”Bättre? Sämre? Annorlunda?” Av detta blev det ett ämne på arbetsplatsträffarna under hösten. Kunde råvaran hanteras annorlunda? Kunde IT användas? föreslog någon som varit på kurs. Eller AI? sa någon utbildad nyanställd. De som varit med om flera konjunkturer visste att om bara man sänkte farten på bandet, anpassade kravspecifikationen och anställde fler med specialkompetenser skulle slutprodukten bli konkurrenskraftig, åtminstone lokalt.

Ordet erfaren nämndes som något som kan påverka.

Avtalet som fabriksägarna skrev på, ihop med Behörigas Förbund (BF) och Övrigas Förening (ÖF) sa väldigt litet om lön. Ordet erfaren nämndes som något som kan påverka, i övrigt var det upp till Fabrikens ekonomi och chefens godtycke. På den södra delen, vid bana 4 var det än mer upprört. Här hade nyanställda fått höga löner och några utvalda hade tilldelats stora bonusar! Det kändes som en djup orättvisa och det tidigare gemytet vid denna bana, ersattes av misstro och sjukskrivningar.

Det som fick droppen att rinna över även på andra banor var när styrelsen tilldelade sig själva höga lönelyft, medan de som slutmonterade bara erbjöds några procent. 

Då hördes till och med ordet ”strejk” i lunchrummet, när mellanchefen lämnat för att gå på toaletten. 

Men kan inte det nya avtalet påverka resultaten i Fabriken? Finns det lösningar där? En arbetsgrupp bildades och sent på våren presenterades ett gemensamt dokument med ett antal meningar som innehöll ordet ”ska”. 

Några exempel var att Fabriken ska ta in hjälp för att skriva alla exportpapper för enskilda och färdiga produkter. Hjälpen ska också avlasta de behöriga montörerna vid arbetstoppar genom att utföra vissa enklare moment. Fabriken ska arbeta förebyggande mot buller, stress och andra arbetsmiljöproblem Dessa ska vara åtgärdade inom de två år som återstår av avtalet. Fabriksägarnas förbund, BF och ÖF ska sedan åka runt till alla Fabriker och se om saker och ting förbättrats. Ordföranden för BF vädrade tidigt i en intervju att arbetet var så viktigt att det till och med ”annars kunde bli nya ägare till Fabriken.”

Men så här i juletid… Vem tror fortfarande på tomten? 

God jul till alla behöriga montörer från oss på bana 4 i Kungsbacka!

Kommentera