julsaga
Foto: Shutterstock
Debatt

Ordlistan – en julsaga för den som vill lära sig det nya skolspråket

”Utmaning”, ”lösningsfokuserad” och ”förberedelsetid” – en julsaga om de två ombuden som skulle gå igenom nya ord och betydelser på chefsutbildningen.

De två ombuden på Bana 4 lämnade det senaste fackmötet med en klump i magen och gick hemåt i decembernatten. Behovet att byta inriktning i livet blev allt starkare. När det efter semestern anslogs en plansch i personalrummet förstod de två att detta var det ögonblick som de väntat på. De lusläste den och gick sedan till den enda fungerande personaldatorn och mejlade till den uppgivna svarsadressen.

Vad var det då som gjorde att de fick denna impuls om att genast träda till verket och ansöka? Vilket säljande budskap på affischen påverkade dem så mycket att de där och då tog detta livsavgörande beslut? Utan att rådfråga familj eller HR? Jo, längst upp de lockande orden:

”Bli chef – nu! Ansök om att få gå en kurs i chefsutbildning och hitta din inre kraft. Bekostad till viss del av Fabriken.
Svar till: ess-k-err@fabriken.com”

Tiden gick, men en dag i oktober kom det en bekräftelse på att de antagits. De lämnade tacksamma in ansökan om tjänstledighet utan lön, bokade hotellrum, tog ut sina sparpengar och åkte på kurs.

Fyllda av förväntningar kom de i god tid till den första samlingen men döm om deras förvåning när de såg hur många tomma stolar det stod i aulan på kursgården. En handfull personer spridda i lokalen som nervöst tittade på varandra. De var ju trots allt blivande konkurrenter!

Första föreläsningen skulle ta upp ”Det gemensamma språket – hur vi kommunicerar på en ny nivå”.

”Det skulle nog gå att ta sig igenom”, tänkte våra två ombud. Och genomgången av det nya språket och innebörden av orden började.

Nedan kommer ett utdrag från de anteckningar som hittades på ombudens rum efter kursdag ett, tyvärr i oordning då lapparna låg slängda i en papperskorg huller om buller.

Anteckningar, dag 1

 • Jag tänker att /Jag känner att… är allt vanligare att börja meningar med och gärna då i kontroversiella ämnen. Sällan hörs någon stå framför en kaktus och säga ”Jag tänker att den är taggig”, eller att ”jag känner att den är grön” men däremot när det gäller budgetnedskärningar så kan man mycket väl börja en mening med att säga:
 • ”Jag känner att vi nästa år kan få det lite tufft …” för vem kan argumentera mot känslor eller oskyldiga tankar? Rekommenderas alltså starkt vid tillfällen då du som ledare ska kommunicera obekväma beslut.
 • Utmaning är det nya ordet för problem. Alla vill väl vara med och anta en utmaning, eller hur? De som ser problem är bakåtsträvare och värre skällsord finns inte i Fabrikens chefsmatrikel.
 • I pipeline betyder att förslaget som borde tagits fram för länge sedan är på väg… nån gång, kanske snart och helst hinner t ex fackombudet glömma av det helt, så det kan smygas fram i en mindre grupp utan insyn och verkställas utan samverkan.
 • Skriva fram innebär att du som utredande ledare trycker på något extra i sammanfattningen och därmed hoppas på att ingen läser hela texten, där det står t ex att tre ur personalen ska bort.
 • Du skriver i stället fram att ”fler vanliga anställda kommer nästa läsår bli mer involverade i det viktiga produktvårdsarbetet för att öka måluppfyllelsen.”
 • Rambudget är den peng du får för din verksamhet och där du inte får tillräcklig kompensation för ökade produktgrupper, högre inköpskostnader och löneglidning. Häri ligger redan från början alltid en officiell beslutad besparing på t ex 1,5 procent medan den i verkligheten är mycket högre då ingen uppräkning sker för allt som tillkommer. En ekvation du bara ska lösa, men utan att tumma på kvaliteten!
 • Digital lösning är de magiska orden. Orden som löser alla dina problem vad gäller t ex fortbildning de närmaste 50 åren. Det behövs alltid fortbildning i digital kunskap eller hur digitala lösningar ökar måluppfyllelsen. Billigt är det också om man då kombinerar det med ordet dela, se nedan.  Det är också digitala lösningar som gör att din personal är ständigt förbannad på någon annan än dig som chef. På IT-support, inköparen av plattformen som inte fungerar eller bredbandet. Men inte dig…
 • Framförallt om du också gärna lite diskret låter din personal förstå att du håller med dem.
 • Lösningsfokuserad är ett mycket viktigt lönekriterium… för din personal, alltså. Det innebär att de som hjälper dig i dina uppgifter som chef är de mest lösningsfokuserade och ska ju därmed ha en hundralapp extra jämfört med de som bara ägnar sig åt kärnuppdraget. Under den förra kursen togs begreppet delegera upp och det är då chefens sätt att utse de mest lösningsfokuserade medarbetarna.

Likvärdighet är ett politiskt begrepp, som du inte behöver bry dig så mycket om.

 • Leverera innebär att du absolut måste vränga din personal ut och in för att tillfredsställa allas önskningar. Ordet kan kombineras med t ex lösningsfokuserad, men innebär inte med automatik högre lön. För alla i din personal ska ju alltid leverera?
 • Dela innebär att du låter dina anställda sköta fortbildningen istället för att hyra in någon dyr extern föreläsare. De som delar förespeglas att det är ett viktigt kriterium i löneförhandlingen, men du som chef vet ju redan vem som ska få del av den lilla kaka som Fabriken avsatt, se lösningsfokuserad.
 • Välkomna innebär kort och gott att jag som ledare förväntar mig att du så snart som möjligt, d v s genast, förväntas svara på alla typer av mejl eller telefonsamtal från kunder eller mig som arbetsledare. Oavsett hur de är formulerade eller tid på dygnet.
 • I framkant är ett mycket relativt begrepp, men att vara i framkant innebär att du som ledare kan lyfta projekt i lokalpressen eller på möten i chefsgruppen. Att bli inbjuden och beskriva dessa projekt av externa aktörer är särskilt eftersträvansvärt, då detta påverkar Fabrikens image på ett positivt sätt. Kan vara mycket lönsamt! Motsatsen är att ligga i bakvatten, och vem vill det?
 • Likvärdighet är ett politiskt begrepp, som du inte behöver bry dig så mycket om. Om din produktionsbana på Fabriken anses ha en lägre likvärdighet kan du alltid lyfta socioekonomiska orsaker, omoderna lokaler eller anställda som inte förstår digitala lösningar. Det är absolut inte ditt fel utan du hänvisar bara till strukturer i det omgivande samhället.
 • Förberedelsetid är den tid där du som arbetsgivare kan få in så mycket, om du bara är ekonomiskt kreativ och tänker utanför boxen. Här kan du använda personalen till vakt, klottersanerare, att hänga gardiner, vattna, dokumentera, produktkontrollera, café-värdskap, rätta defekta artiklar och/eller konfliktlösning. För att få ut maximal tid, så är det viktigt att du tidigt på ett APT förklarar att det finns inget som heter förberedelsetid eller att det är avtalat på något sätt.
 • Den goda arbetsgivaren bjuder på t ex semlor på semmeldagen, arrangerar så att personalen i ett rullande schema bakar fredagskaka eller att det finns en chokladkartong dagen innan semestern börjar. Det handlar alltså inte om en bra rehab (HR:s ansvar!), bra arbetsscheman (finns dataprogram!) eller bra samverkan (du leder och fördelar arbetet), utan mer om det där lilla som knappt kostar och som piffar upp tillvaron för din personal. Tänk bara på att godiset bör ha pappersomslag, så det inte sprids någon sjukdom. Vikariekostnaden är hög.
 • Ställa om är mantrat för framtiden…din personal måste möta framtida utmaningar genom att snabbt kunna ställa om…men samtidigt göra allt det där andra. Inget får plockas bort! Det är viktigt, för då kanske du missar något i produktionsled?
 • APT= arbetsgivaren pratar/tillkännager, alltså ett strålande informationstillfälle. Ett slags ensidigt samkväm, helt enkelt. Ju senare du lägger det, desto bättre. Mindre diskussion, bättre beslut, men se till att det inte blir övertid för någon!

Konstigt nog saknade aldrig de två före detta ombuden sina anteckningar. De hade ju hört och mött just denna vokabulär ända sedan de först stötte på begreppet New Public Management för många år sedan. Men då i en facklig utbildning, och med andra tolkningar…

En trevlig jul tillönskas alla från oss på Bana 4 i Kungsbacka

 • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera