Språk

Engelska i skolan hotar inlärning

Elevers inlärning kan drabbas negativt om engelskan får dominera den svenska skolan, menar Olle Josephson, professor i Nordiska språk. Han vill därför införa parallellspråkighet.

– Den samlade forskningen är enig om att man lär sig bäst på sitt starkaste språk, vilket i de flesta fall är modersmålet. Grundskole- och gymnasielever som läser på engelska blir därför troligen lite bättre – men inte mycket – på engelska, medan de lär sig mindre i andra ämnen än de skulle ha gjort med samma arbetsinsats i svenskspråkig undervisning, säger Olle Josephson till SvD.

Engelskan är i dag ett undervisningsspråk som dominerar alltmer inom ämnen som naturvetenskap, medicin och teknik på gymnasie- och forskarnivå, menar Olle Josephson. Det kan enligt honom innebära förändringar för det svenska språket, framförallt på två sätt:

– För det första kan svenskan upphöra att utvecklas inom vissa specialområden om de blir så gott som helt engelskspråkiga i det svenska samhället. Om exempelvis all forskning och kvalificerad diskussion om biomedicin sker på engelska, hur går det då till sist med samhällsdebatt, gymnasieläroböcker och kvalificerad populärvetenskap på svenska i detta ämne? Det riskerar att leda till en fördumning, säger han och fortsätter:

– För det andra kan det ge konstiga politiska signaler om att svenska inte är det gemensamma sammanhållande språket för det mångspråkiga svenska samhället – engelska skulle ha samma eller högre status. Och det skulle föra oss in i en språksituation som förvärrar klassklyftor och segregation.

Omkring 20 000 elever i Sverige går grundskola i Engelska skolan. Men engelska-undervisningen bör minska, framför allt för elever med svenska som modersmål, menar Olle Josephson.

För att dagens elever ändå ska kunna följa med och utveckla sin engelska för den internationella värld vi lever i idag, har Olle Josephson ett förslag på hur problemet kan lösas.

– På universitet och högskolor heter lösenordet parallellspråkighet: både engelska och svenska ska kunna förekomma som undervisnings- och forskningsspråk, från grundutbildning och uppåt. Proportionerna måste växla, och det ser mycket olika ut inom olika universitetsämnen, men båda språken ska vara möjliga, säger Olle Josephson.

Kommentera