5577900-union-jack

Det finns inget självklart samband mellan exponering för språk och ett akademiskt ordförråd.

Forskning

Mer engelska – men inte självklart bättre

Elever som går gymnasieutbildningar med engelska som undervisningsspråk använder mer engelska även på fritiden.

Däremot ökar de inte sitt akademiska ordförråd mer än elever som läser på svenska.

Detta framkommer i en undersökning bland 230 gymnasieelever gjord av Eva Olsson, doktorand vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Enligt Olssons avhandling använder de elever som väljer ett engelskt språk- och ämnesintegrerat gymnasieprogram, så kallat CLIL-program, redan engelska akademiska ord i större omfattning än elever som går ett program med svenska som undervisningsspråk. CLIL-eleverna ökar dock inte sin akademiska vokabulär mer än vad elever som går program med svenska som undervisningsspråk gör.

– Det verkar finnas en utvecklingspotential i CLIL-undervisningen, säger Eva Olsson.

Hon konstaterar att ett akademiskt ordförråd inte utvecklas bara för att eleverna exponeras för ett språk.

– Eftersom svenska elever generellt har goda kunskaper i engelska, exempelvis i europeisk jämförelse, är det rimligt att skolan erbjuder strukturerad stöttning i just akademisk språkutveckling i engelska eftersom det är ett språk som används i allt större omfattning i högre studier och i yrkeslivet, där språkkunskaper utöver det vardagliga språket behövs, menar Eva Olsson.

Undersökningen visar att CLIL-eleverna hade ett större intresse för engelska redan när de började gymnasiet. De använder också engelska två timmar mer per dag även på fritiden, jämfört med andra elever. 

– Engelskan tycks ha en viktigare och större roll i CLIL-elevernas liv, inte bara i skolan utan också på fritiden.

Kommentera