Annons
Pär Boström, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Örebro, Anna Carlsson, kommunombud i Härryda och Niclas Wahlgren kommunombud i Karlshamn.

Enkät: Så ser facket på skolåret 2019/2020

Publicerad 20 december 2019

Relaterat

Del 1 Hur skulle du sammanfatta skolåret 2019 i din kommun och vad kan bli bättre nästa år? Skolvärlden ställde frågorna till några av Lärarns Riksförbunds kommunombud runt om i landet. Här är deras svar.

Pär Boström, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Örebro.

1. Hur skulle du sammanfatta skolåret 2019 i din kommun?

– 2019 har inneburit fortsatta nedskärningar inom skolan i Örebro kommun och en fortsatt tuff arbetsmiljö och hög arbetsbelastning för lärare och studie- och yrkesvägledare. 2019 skär man ner inom förskolan och skolan med 72 miljoner.

– Barn och elevantalet har ökat rejält från och med 2018. Ökningen av barn och elevantalet förväntas hålla i sig 2019 och framåt. Kompensationen för volymökningar i förskola och skola i budget har varit densamma sedan 2016 med 60 miljoner kr. Det innebär att för de verkliga volymökningarna kompenseras inte skolverksamheterna

– Skolverkets dystra statistik visar att 2019 var drygt 22 procent av eleverna i kommunens grundskola i Örebro inte behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (och då yrkesprogram). Skolresultaten visar återigen behovet av att tydligt styra resurserna dit de bäst behövs. Likvärdigheten måste öka och lärarna måste få reella förutsättningar att genomföra utbildningsuppdraget. Om inte lärarna har möjlighet att sätta in stödet när det behövs så kommer det aldrig gå att vända utvecklingen. 

2. Vad kan bli bättre 2020?

– Det som måste bli bättre under 2020 är de låga skolresultaten, andelen elever som blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, måste bli högre och att andelen gymnasieelever som avlägger en gymnasieexamen måste öka. 

– Ständiga nedskärningar inom skolan måste upphöra. Dessa ständiga nedskärningar är påfrestande för skolverksamheten eftersom det ställs politiska höga krav på skolverksamheterna som inte går att infria med ständiga nedskärningar. Resurser och behov måste anpassas. Det måste finnas balans mellan resurser och krav.

– Läraryrket måste uppvärderas och erfarna lärare måste få en bättre löneutveckling, detta är ett viktigt område som måste omhändertas långt mycket bättre av arbetsgivaren 2020. Sambandet om en positiv livslöneutveckling och ökad lönespridning är viktig för att kunna rekrytera och behålla lärare.

 

Niclas Wahlgren kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Karlshamn.

1. Hur skulle du sammanfatta skolåret 2019 i din kommun?

– Skolåret 2019 har varit mycket turbulent. Året började med att politiken lade ett besparingskrav på grundskola och gymnasie/vux som helt ändrade förutsättningarna från den budget som tagits några månader tidigare. Detta medförde stor oro och har belastat alla chefer och stor del av personalen mycket hårt. Strax efter sade förvaltningschefen upp sig.

– Politiken röstade igenom förslag från en förvaltning i upplösning. Det fick verksamhetschefen i gymnasiet att i princip säga: ”vi klarar inte budgetkrav”. Då förklarade gymnasienämnden att de inte hade förtroende för verksamhetschefen och han köptes ut. Förvaltningen svarade med ett misstroende mot samma nämnd och det ledde till att ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden lämnade sina platser. Samtidigt fick vi en tf förvaltningschef som bromsade en del fattade beslut då de inte vilade på arbetsrättslig grund.

– När vi trodde att det skulle lugna ner sig framåt sommaren så slutade tf förvaltningschef och en ny förvaltningschef rekryterades utan korrekt samverkan. Samtidigt har vi bytt en handfull rektorer, flertalet har bytt arbetsgivare. Budgetarbetet blev rörigare ingen hade grepp vad som kunde utföras och vad det skulle ge för eventuella förbättringar i underskottet, men så i slutet av oktober sköt ks/kf till en rejäl slant och det prognostiserade underskottet blir troligen rätt lågt trots allt. Men verksamheten går på knäna, extra stödåtgärder är ytterligt svårt att få idag. Nästkommande budget pekar på nya stora besparingar.

– Under denna turbulenta tid har vi trots allt fått igenom en ganska lyckad löneöversyn, där de prioriterade områden som finns nämnda i Hök 18 fått visst genomslag. HR-chef och LR har här en gemensam syn. Arbetet förväntas fortsätta under löneöversynen 2020.  Vi har även sjösatt ett nytt samverkansavtal. Vi fick till slut genom att vi skulle få samverka med varje rektor. Implementeringen går dock trögt på grund av stor personalomsättning på alla nivåer. 

2. Vad kan bli bättre 2020?

– Som du förstår kan nog egentligen allt bli bättre. Tyvärr pekar kommande års budgetar på fortsatta besparingar. Förhoppningen är dock att med stabilare ledning så kanske iallafall processen kring risk och konsekvensanalyser kan gå hyfsat korrekt till. Det finns iallafall intentioner till att samverkan kring detta är på gång.

– Personalen är verkligen värd ett bättre år, de jobbar och sliter på alla nivåer, kom med en kommunal budget som saknar resurser och fortsatt ökade krav från staten ser läget tungt ut.Löneöversynen hoppas vi på, där erfarenhet ska prioriteras, allt enligt HÖK18. Samverkan på rektorsnivå kommer förhoppningsvis igång och ger därmed förutsättningar att möta och bemöta besparingar så att arbetsmiljön påverkas negativt så lite det går.

 

Anna Carlsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Härryda kommun.

1. Hur skulle du sammanfatta skolåret 2019 i din kommun?

– Skolåret 2019 i min kommun har handlat mycket om aktiviteter för bättre styrning. Inom politiken har man inrättat en helt ny nämnd och håller på att hitta formerna för dess arbete, skolchefen är också ganska ny och vi har fört mycket dialog om styrningsfrågor och hur det kan bli bättre i framtiden. I budgeten har LR varit aktiva med att försöka minimera nedskärningar och drivit att det borde ske riskanalyser med skyddsombud före budgetbeslut. Vi har engagerat oss i ekonomistyrningen via statsbidrag, bl.a. likvärdig skola, och även faktiskt i frågor om rektorers förutsättningar – eftersom omsättning och bristande introduktion får direkta konsekvenser för våra medlemmar. 

2. Vad kan bli bättre 2020?

– Under 2020 hoppas vi att mer rutiner och riktlinjer som är samverkade med oss kommer att komma på plats. Med den personalomsättning som finns, så behöver det finnas stadga i dokument om vad som gäller. Vi hoppas att pendeln kommer att svänga från alltför mycket fokus på enskilda dialoger mellan medarbetare och chef, till gemensamma överenskommelser och riktlinjer, så att man inte behöver lägga så mycket tid på prat om saker som kan vara kollektivt beslutade. Att försöka få HÖK-arbetet för bättre arbetsmiljö att ge konkreta resultat ute på skolorna har vi också förhoppningar om. ​

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Hot och våld

Tuffare trygghetsregler: ”Lärare ska inte vara rädda”

Arbetsmiljö

Mobilförbud, porrstopp och fler avstängda elever. Det är några av punkterna i regeringens utredning om trygghet och studiero.

Annons
Annons

Rebecca hotades till livet av förälder

Hot mot lärare

Rebecca Karlsson gjorde en orosanmälan och blev mordhotad av den utpekade föräldern. 
– Som lärare har jag en skyldighet att göra det, säger hon till Skolvärlden.

Annons

13 ordningsfrågor – det här får och måste du göra

Lista

Vad får och måste lärare göra för att stoppa ett slagsmål mellan elever? LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck reder ut vad som gäller.

Lärarassistenter

Skolverket: Här är 6 områden där lärarassistenter kan avlasta lärare

Utredning

”Tanken är att lärare ska använda sin tid till det som verksamheten behöver.”

Forskning: Så påverkas lärarna av lärarassistenter

Avlastning

Mindre psykiskt ansträngande – men lika mycket att göra.

Annons
Annons
Annons
Blogg

David Haas: Vad bestämmer en lärares status?

Blogg

”För mig är läraryrket ett statusyrke, oavsett vilka ämnen du har eller i vilken skolform du undervisar.”

Debatt

”Rör inte min yrkesstolthet”

Debatt

”Vårt bästa härligaste arbete blir inte mer attraktivt på arbetsmarknaden när tryggheten urholkas och vi låter kränkningskulturen segra”, skriver läraren Ellinor Lundsten.

Kommentera
Sociala medier

Yrkesetiska rådet om sociala medier: ”Lärare bör tänka efter en extra gång”

Etik

Lärare som använder sin lärarroll i kommersiella syften riskerar att skada hela yrkeskåren, menar rådet.

Lärarledarskap

Regeringen ser över timplanerna – elevens val kan försvinna helt

Timplaner

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över timplanerna för grundskolan.

Granskning: Skolornas lokalkris

Sju av tio kommuner är i akut behov av nya skollokaler

Skolornas lokalkris

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för att klara växande elevkullar. Det visar en ny undersökning av Skolvärlden.

Fackets kamp ledde till en ny idrottshall

Skolornas lokalkris

Efter flera år av diskussioner och ihärdigt fackligt arbete fick Lerbäckskolan i Lund till slut en ny idrottshall som invigdes för bara några veckor sedan.

De drabbades av näsblod och hudsprickor i skolans miljö

Skolornas lokalkris

Elever, lärare och annan personal på Svartedalsskolan på Hisingen i Göteborg drabbas återkommande av bland annat onormal trötthet, näsblod och sprickor i huden.

Studie- och yrkesvägledning

Så skapades syv-lyftet på Gotland

SYV

Projektet ”Kompetenta Gotland” har som mål att höja utbildningsnivån på ön.
– Jag kan se början på en förändring och en samsyn, säger Susanne Svensson, studie- och yrkesvägledare.

NO och matematik

Här sköter studenter mattehjälpen för att minska avhoppen

SI-pass

Under ledning av högskolestudenter får gymnasieelever diskutera kniviga problem. Samtalen sker under friare former än på de vanliga lektionerna.

Så fungerar SI-pass: ”Dominoeffekt ända ner i grundskolan”

SI-pass

Nu ska modellen med SI-pass spridas till över 30 kommuner i sydligaste Sverige. 

Varannan ämneslärarutbildning brister – Ma och Sv värst

Granskning

Nästan hälften av landets ämneslärarutbildningar har kvalitetsbrister, visar Universitetskanslersämbetets nya utvärdering.

Debatt

”Vem är ’skolan’ i medias rapportering?”

Debatt

”I de flesta människors ögon är ’skolan’ lärare, men det är viktigt att vi pratar om rätt saker”, skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Arbetsmiljö

Efter kränkningarna – facken anmäler Hörby till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö

Facken köper inte kommunens svar på kritik om kränkningar och skräckvälde.

Kommunledningen sprider skräck i Hörby – ”Folk är rädda”

Arbetsmiljö

Mobbning och kränkningar sprids från kommunledningen ut i verksamheterna i Hörby kommun, enligt sju fackliga organisationer som slår larm.

Kongressen 2020

Här är förbundsstyrelsens alla förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

Forskning

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Forskning

”Det saknas förutsättningar”, säger forskaren Greta Lindberg.

Slöjförbud i skolan

Skolverket: Inte tillåtet med slöjförbud i skolan

Politik

Enligt Skolverkets bedömning är det inte tillåtet att förbjuda skolelever att bära slöja.

Nedskärningar

”Det talas inte klarspråk – när blev en nedskärning en anpassning?”

Blogg

 Får man inte säga nedskärningar i skolan längre?, undrar David Haas.

Lärare inför egen Lex Maria efter sparkrav

Nedskärningar

Lärarnas svar på kommunens nya nedskärningsbudget: Vi anmäler skolan varje gång brist på resurser leder till att elever inte får hjälp.

Rättsprocess

Kritiserade friskolan tvingas stänga

Dom

Förvaltningsrätten går på Skolinspektionens linje när det gäller Elma school.

Prickad huvudman fortsätter driva skola – i decennier

Rättsprocess

Skolinspektionen vill stänga skolan men ägaren driver den vidare – trots 20 år av anmälningar, betalningsförelägganden och indragna tillstånd.

Lärare fick inte ut lön från kritiserade skolan: ”Horribelt”

Stockholm

Flera lärare har haft problem med att få ut sina löner, enligt Lärarnas Riksförbund.

Blogg

Att hantera ”efter lovet-dilemmat”

Blogg

”Ska vi på måndagen efter ett lov köra på som vanligt – eller behövs det en bufferttimme eller två för att väcka alla till skolvardagen igen?”, frågar sig Karin Boberg.

Debatt

”Varför sparka på svängdörrar när det finns betongväggar?”

Debatt

”Någonting behöver vridas om ordentligt, något som gör att vågen vänder, och det är inte mer lokala pengar som är den kortsiktiga lösningen”, skriver Jens S West.

Kommentera

Ny forskning: Förstelärare gör läraryrket mer attraktivt

Utvärdering

Lägre personalomsättning på skolor som har förstelärare, visar forskning från IFAU.

ny facklig organisering

Detaljer för ny organisering – så kan den bli verklighet

Fackligt

Nu presenterar Lärarnas Riksförbund detaljerna kring hur en eventuell ny organisering skulle kunna se ut.

Per Kornhall: ”Lärare har mycket att vinna”

Fackligt

Skolexperten Per Kornhall om ny eventuell facklig organisering för lärare. ”Lärare har mycket att vinna på det”, skriver han.

Sex- och samlevnadsundervisning

”Att med undervisning ta avstånd från övergrepp är inte att döma unga”

Slutreplik

Skolans undervisning om pornografi ska ta upp att det som sker i porrfilmer är på riktigt, skriver Marcus Svensson.

Kommentera

”Icke-dömande samtal innebär inte att man förhärligar porr”

Replik

Öppna samtal och kunskap är förutsättningen för att unga ska få de verktyg de behöver, skriver RFSU i en replik.

Kommentera

”Förmedla kunskaper och värden – inte barns upplevelser av pornografi”

Debatt

Skolans undervisning ska ta ställning mot fenomen som existerar i vårt samhälle, skriver Marcus Svensson.

Kommentera

RFSU tipsar: Så pratar du med eleverna om porr

Sexualkunskap

Utgå från elevernas erfarenheter och låt dig inte skrämmas av propaganda, råder Kalle Röcklinger.

Kommun backar från kritiserat komvux-besked: ”Stor facklig seger”

Komvux

Ville ta bort klassrumsundervisningen – nu tar Härnösands kommun ett omtag efter stark kritik.

Lärarlyftet förlängs: öppnar för fler med behörighet

Nytt beslut

Lärarlyftet ska ge ämnesbehörighet även i ämnen där läraren inte undervisar. Beslutet välkomnas av LR.

Debatt

”Betyg måste kunna överklagas – under ordnade former”

Debatt

”Möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning”, skriver debattörerna.

Kommentera
Arbetsmiljö

De tog krafttag för arbetsmiljön – nu vill lärarna stanna

Arbetsmiljö

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete lyckades ledningen och personalen tillsammans förbättra både stämning, arbetstider och lokaler. 

Politik

”Era förslag löser inte segregationen, Liberalerna”

Debatt

”Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker”, skriver Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen.

Kommentera

Förstatligande och högre lärarlön ska få ordning på utsatta skolor

Politik

Statlig styrning och mer pengar ska få ordning på de mest utsatta skolorna och locka fler behöriga lärare, enligt Liberalernas nya förslag.

Arbetsmiljö

Lärare och elever sjuka – rivningsmärkt skola drivs vidare

Arbetsmiljö

Akuta astmabesvär, sårig hud och rinnande ögon.

Lön

Ny lönestatistik: Lägsta utveckling för lärare på flera år

Lön

”Det är oroväckande”, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Coronaviruset

Lärare isoleras från skola – vistades i samma område som coronasmittad

Corona

”Det är en bra försiktighetsåtgärd”, säger Frida Hagelin, biträdande huvudskyddsombud för LR i Kungsbacka.

Debatt

”Vi måste lyfta läraryrkets vita fläckar”

Debatt

”Med rätt verklighetsbild kan vi fördela resurserna rätt och göra de mest lönsamma prioriteringarna”, skriver Beata Kull.

Kommentera
Debatt

”Trygghet är en förutsättning för att lära sig”

Debatt

Ideologi, resursbrist och förutfattade meningar väger ofta tyngre än att ta reda på vad eleven verkligen behöver, skriver debattörerna.

Kommentera

”NPF-säkring” kan bli en business på bekostnad av eleverna

NPF

Det gäller att ha ett kritiskt förhållningssätt till trender, skriver Sara Bruun.

Regeringens förslag: Vill göra stora förändringar i komvux

Politik

Regeringen vill att komvux ändras om för att stärka integrationen.

Debatt

”Kan inte alla skolor få vara bra skolor?”

Debatt

”Den svenska skolan blir alltmer ojämlik”, skriver Erica Lindberg, socionom och förälder. 

Kommentera
Granskning tystnadskultur

Granskning: Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas

Granskning

Enligt varannan tillfrågad lärare råder det en tystnadskultur inom den svenska skolan. Fyra av tio lärare uppger att de har straffats efter att ha framfört kritik mot verksamheten.

Före detta läraren skriver själv: ”Den som är kritisk ställs i skamvrån”

Krönika

Före detta läraren Mikael Bruér skriver själv om svårigheten att stå upp för sina åsiker utan att bli åsidosatt och bortvald.

Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor

Juridik

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

Läraren Gunilla: ”Vi får inte kritisera i sociala medier”

Tystnadskultur

Den som kritiserar nedskärningar inom skolan kan bli inkallad till högre chef för ”håll käften-samtal”, berättar läraren Gunilla.

Debatt

Malmö stad: ”Grundskolepedagoger ska inte ersätta behöriga lärare”

Debatt

Att låta obehöriga bli "grundskolepedagoger" handlar inte om att ersätta behöriga lärare, skriver Martin Strand på Malmö stad.

Kommentera

”Det är dags att förstatliga skolan”

Debatt

”Svensk skola är för viktig för att läggas i händerna på felprioriterande kommunpolitiker”, skriver Erik Berg, utbildningspolitisk talesperson för Luf.

Kommentera
Lärarbrist

Skolverkets larm: Lärare kan tvingas vänta över ett år på legitimation

Lärarbrist

Skolverket sågar regeringens förslag att flytta delar av myndigheten till Härnösand, med längre väntetiden för lärarlegitimation som följd.

Debatt

”Lärare som gör ett bra jobb motarbetas ständigt”

Debatt

Sverige hade kunnat vara Europas bästa skolnation, skriver Douglas Thor från Muf.

Kommentera
Förintelsens minnesdag

Läraren Olle Linton prisas för sitt arbete mot nazism

Stockholm

Menar att skolan har en viktig roll när det kommer till att motverka nazism.

Föräldrarelationer

Forskaren: Föräldrar kan bli en arbetsmiljörisk för lärare

Forskning

Ett nytt forskningsprojekt ska förebygga att lärare hängs ut av missnöjda föräldrar i sociala medier.

”Så kan vi lärare förebygga konflikter med föräldrar”

Debatt

”Vad kan vi tänkas göra för att försöka förebygga situationer som leder till att föräldrar agerar påstridigt eller rent av otrevligt?”, frågar sig läraren Jonas Nilsson. Här är hans förslag.

Kommentera
Lov och frånvaro

Här är loven flexibla: ”Kan ta ut dagarna när eleven har behov”

Skollov

Eleverna har 14 dagars ”semester” att ta ut under terminen.

Elever på semester utan lov riskerar böter

Lov

En vecka in på vårterminen var alla elever inte tillbaka från semestern.

Politik

Oppositionen ger till skolan – genom att ta från skolan

Budget 2020

En halv miljard som regeringen vigt åt lärarassistenter ska finansiera oppositionens extra pengar till välfärden.

Malmö vill anställa obehöriga lärare – i sju år

Lärarbrist

Obehöriga lärare ska bli ”grundskolepedagoger” och kunna anställas på lång sikt för att mota lärarbristen.

Hot och våld

M: Inför ny brottsrubricering för våld mot skolpersonal

Förslag

”Vi måste visa och markera att det inte är acceptabelt att hota eller misshandla skolpersonal”, säger Kristina Axén Olin.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons