Annons
Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen och debattör. 

”Era förslag löser inte segregationen, Liberalerna”

Publicerad 5 februari 2020

Relaterat

Debatt ”Vi som arbetar som rektorer i de särskilt utsatta områdens vet precis vad våra skolor behöver för att eleverna ska få den utbildning de har rätt till. Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker”, skriver Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen.

Företrädare för Liberalerna skriver på Aftonbladet debatt den 3/2 att staten ska kunna ta över skolor i förorten. Jag frågar mig på vilket sätt ni tror att det skulle lösa de problem vi ser i våra skolor? Tror ni inte att vi redan fokuserar på svenska språket? Tror ni inte att vi har kompetenta lärare och rektorer i våra förortsskolor? 

Hårdare tag och mer regler kommer inte lösa våra problem. Ni skriver att svensk skola ska vara likvärdig och kompensera för elevernas bakgrund. Det är detta som utgör vårt kompensatoriska uppdrag. I artikeln för ni fram förslag om att skickliga rektorer ska rekryteras. Jag vill då upplysa er om att vi som arbetar i våra förorter är skickliga rektorer, annars skulle vi inte klara av arbetet i dessa områden. 

Ni skriver att ni vill ha kunskapsskolor i våra förorter. Jag kan upplysa er om att vårt fokus är kunskap, kunskap och ännu mer kunskap. Tyvärr saknas resurser för att ge alla elever det stöd de behöver. Vi som arbetar som rektorer i de särskilt utsatta områdens vet precis vad våra skolor behöver för att eleverna ska få den utbildning de har rätt till. Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker. 

För att lösa problemen i våra skolor i de utsatta områdena behöver vi behöriga lärare och dubbelbemanning i klasserna. Vi behöver samverka med polis, socialtjänst och fältare redan i årskurs 1 för att på ett tidigt skede fånga upp elever som riskerar att hamna i kriminella nätverk. Vi ser redan nu hur lågstadieelever springer ärenden åt äldre killar i våra förorter. Rekryteringen måste stoppas och det kan vi bara lyckas med om vi samverkar på bred front. 

Vi behöver speciallärare som ser till att alla elever lär sig att läsa redan i förskoleklass och årskurs ett. Vi behöver lovskola finansierad av staten redan på lågstadiet. Vi behöver minska klasstorlekarna och vi behöver kontinuitet i skolornas ledarskap. Vi behöver husteam som arbetar med tryggheten på raster, övergångar och i matsalen. Många rektorer lämnar de särskilt utsatta områdena på grund av brister i arbetsmiljön. Ingen rektor ska arbeta ensam i dessa områden, oavsett storlek på skolan. 

Jag håller med er om att det är ett svek mot eleverna och mot samhället att bara 30 procent av eleverna lämnar grundskolan med betyg. Vi vet att det bästa sättet att motverka kriminalitet och utanförskap är lyckade skolresultat. Vi har redan lösningarna, det ni politiker behöver göra är att se till att vi får de resurser vi behöver för att genomföra arbetet. 

Jag vill också påminna er om att ni är ett av de partier som förespråkar marknadsstyrning av skolan, samtidigt som vi vet att marknadsstyrningen leder till en ökad och cementerad segregation. Istället för att lägga fram förslag som inte syftar till att lösa problemet med segregationen så föreslår jag att ni omvärderar er syn på marknadsstyrningen och börjar arbeta för att skapa en likvärdig skola. 

När vi styr skolan på det sätt vi gör idag så kan vi aldrig skapa likvärdighet eftersom ni med er politik skapat tillvals och frånvalsskolor. Det är bra att ni förespråkar statligt huvudmannaskap för skolan. Jag vill då poängtera att det självklart ska gälla alla skolor i Sverige, även de fristående. Jag föreslår att ni börjar med att ändra er uppfattning om marknadsstyrningen innan ni kommer med verkningslösa förslag om hur vi rektorer ska arbeta i våra förortsskolor.  

Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen och debattör

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons