nyamko_sabuni_korridor
Politik

Förslag: Förstatligande och högre lärarlön ska få ordning på utsatta skolor

Statlig styrning och mer pengar ska få ordning på de mest utsatta skolorna och locka fler behöriga lärare, enligt Liberalernas nya förslag.

Förslaget i korthet
  • Samtliga skolor i utsatta områden med undermåliga resultat ska tas över av staten.
  • De mest utsatta skolorna ska prioriteras först.
  • Betyg i de statliga skolorna ges från årskurs 4.
  • Undervisningstiden i svenska ökas.
  • Skolorna ges 30 000 kr extra per elev och år.
  • Kommunerna ska medfinansiera skolorna genom skolpengen.
  • Alla statliga skolor har en fastställd konsekvenstrappa för att skapa trygghet och studiero.

Kommunerna har inte råd att förse skolan med de resurser som behövs, därför behöver staten ta ett större ansvar nu. Och man borde börja där behoven är som störst. Så resonerar Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna, som på måndagen föreslår att staten ska ta över driften av skolor som inte håller måttet.

– Vi ser skolor som i många år underpresterat. Vi ser också kommuner med ansträngd ekonomi vilket begränsar möjligheten att satsa mer på barnen som går där. Men staten har möjlighet och muskler att kliva in, säger hon till Skolvärlden.

I korthet går förslaget ut på att Skolinspektionen ska kunna identifiera skolor i utsatta områden som underpresterat länge som aktuella för statligt övertagande. Kommunen ska fortsätta att betala skolans elevpeng som tidigare, men ovanpå det bidrar staten med 30 000 kronor extra per elev och år. Pengarna ska skolledningen förfoga över fritt, men förslaget nämner åtgärder som mindre klasser och mer undervisning i svenska.

– Varje skola har sina egna unika behov och de måste avgöra vad de ska investera i. Men idag är det så att där vi behöver de bästa lärarna är det färre utbildade lärare. Vi måste locka med bra arbetsmiljö och högre löner. Det viktigaste är att man ger de här skolorna ett kunskapsuppdrag att alla ska klara kraven för att komma in på gymnasiet, säger Nyamko Sabuni.

Det uppdraget ligger väl på alla skolor?

– Så är det. Men man skär i skolan idag och staten behöver gripa in.

Sara Svanlund som är vice ordförande på Lärarnas Riksförbund välkomnar riktningen på det nya förslaget men önskar att det gick längre.

– Det är ju bra med ökat statligt ansvar. Men vi vill att staten ska ta ansvar för alla skolor. När man tar ett steg här kan man lika gärna ta steget hela vägen. Det här blir för mycket lappa och laga istället för att ta ett omtag på hela systemet, säger hon.

Liberalerna driver sedan tidigare linjen att alla kommunala skolor ska förstatligas. Nyamko Sabuni menar att det nya förslaget snarare är ett steg på vägen mot en statlig skola. Men inte minst en anpassning till den politiska verkligheten i riksdagen.Förslaget i korthet

– Vi kommer att fortsätta kampen för en statlig skola. Men det finns ingen majoritet i riksdagen för det ännu. Däremot finns det en bred oro för skolan och många efterfrågar statligt ansvarstagande. Därför bör det finnas stöd för att gå in och stötta de här skolorna, säger hon.

Utbildningsminister Anna Ekström säger till SVT Nyheter om förslaget ”Vi ska ha ett ökat statligt ansvarstagande för skolan, men om just den här vägen är rätt väg att gå, det ska vi diskutera”.

Kommentera