etnicitet_puff
Etnicitet

”Etnicitet måste bli en naturlig del av lärarutbildningen”

Hur kan etnicitet vara en resurs i skolan?
Den prisbelönta doktorn Layal Kasselias Wiltgren från Linköpings universitet belyser etnicitetens roll i klassrummet som en livsviktig fråga för lärarna.

I skolan möts varje dag elever och lärare med olika etniska bakgrunder. De senaste årens flyktingströmmar har aktualiserat skolgången som en viktig förutsättning för en lyckad integration. Alla pratar om att nå inkludering, en öppen och tillåtande skola – men hur når man dit och hur kan man göra för att etnicitet ska bli en resurs i skolan?

Layal Kasselias Wiltgren, fil.dr Tema Barn, Linköpings universitet, har fått pris för sin avhandling år 2014: ”STOLT!: Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper”. Nu är hon aktuell med boken ”Etnicitet som resurs i skolan. I den belyser hon bland annat om hur vi kan se bortom de problem vi är vana vid att uppmärksamma, och upptäcka de resurser som finns inom mångfalden.

Boken, som baseras på en årslång fältstudie på en förortsskola utanför Stockholm, är angelägen för alla som arbetar med barn och unga i Sverige i dag. På ett seminarium på Bokmässan i Göteborg lyfte Layal Kasselias Wiltgren frågorna om etnicitet i klassrummet och vad en inkluderande omgivningen kan göra med undervisningen och det vardagliga arbetet i skolan.

– Dels behöver vi mer kunskap, men vi behöver även kompetensutveckla skolan. Etnicitet måste bli en naturlig del av lärarutbildningen. Lärare möter ju elever med utländsk bakgrund och alla har inte kunskapen om att hantera det, Layal Kasselias Wiltgren.

I en tid då många lärare under de senaste åren har fått förmånen att möta och arbeta med nyanlända elever, känns frågan angelägnare än någonsin. Många lärare uppger dock redan att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. Hur ska lärarna mäkta med att axla alla det här viktiga ämnet?

– Skolan är ålagd att arbeta med värdegrunden, det är lagstadgat att skolan ska arbeta med de här frågorna. Det ska vara en naturlig del av all undervisning, säger hon och fortsätter:

– Ofta fokuserar vi på den enskilda individen och vad hans eller hennes familj måste göra. Men jag menar att vi måste fokusera i större uträckning på omgivningen. Hur tar man emot ett nyanlänt barn? Hur skapar man bäst förutsättningar och hur får man nyanlända att känna sig inkluderade? Det kan inte bara ligga på individen.

Boken lyfter fram flera positiva resurser eleverna bär med sig och vilka möjligheter det finns att stärka ungdomarna ytterligare. På frågan om hon har några råd till lärarna ute i skolorna, svarar hon:

– Kom ihåg att barn är individer. Se det enskilda barnet med dess förutsättningar. Framförallt ska man se eleverna som en resurs och en tillgång och inte bara som problem. Det handlar väldigt mycket om vårat synsätt. Ser vi glaset som halvfull eller halvtomt? Det påverkar väldigt mycket av vilka barnen blir.

Det förs dock en dialog mellan forskningen och politikerna för att hitta lösningar. Layal Kasselias Wiltgren hade nyligen ett seminarium med nya gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström.

– Då diskuterade vi dessa frågor. Hon är en väldigt klok människa och jag ser fram emot arbete som minister. Vi är ju beroende av varandra. Politiker vill veta hur det ligger till på forskningsfronten för att kunna fatta beslut och vi vill med våran forskning kunna påverka så att det blir bättre för dem grupperna vi studerar, säger Layal Kasselias Wiltgren.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm