lotta_anderberg

Lärarnas Riksförbunds ombudsman Lotta Anderberg svarar på frågor om vad som gäller när värmen inomhus blir olidlig.

Arbetsmiljö

Experten svarar: Du ska inte behöva stå ut med värmen inomhus

När temperaturen stiger drabbas många av trötthet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Så hur varmt ska man behöva stå ut med att ha det på arbetet? Lärarnas Riksförbunds ombudsman Lotta Anderberg svarar.

Tips från Arbetsmiljöverket

En del av tipsen i listan är sådant som du själv kan göra och en del är sådant som du kan ge som förslag till din arbetsgivare.

Tillfälliga åtgärder vid värme:

  • Ha god tillgång till vätska
  • Begränsa solinstrålningen
  • Använd bordsfläktar 
  • Stäng av onödiga värmekällor 
  • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner 
  • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
  • Kör ventilationen nattetid

Mer information och tips hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Hur varmt får det vara inomhus på skolan?

– Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska inomhustemperaturen i normalfallet ligga inom området 20–26 grader under sommartid och 20–24 grader under vintertid vid stillasittande arbete. I till exempel en idrottshall kan temperaturen vara lite lägre eftersom det förekommer fysisk aktivitet där.

– Vid tillfälliga värmeböljor får man acceptera att temperaturen stiger över 26 grader under några dagar. Om värmen upplevs som besvärande bör arbetsgivaren vidta temporära åtgärder såsom att ställa ut fläktar och se till så att det finns vatten lättillgängligt för alla i lokalen. Om temperaturen ofta är för hög kan man kräva mer långsiktiga åtgärder som att arbetsgivaren ska låta installera markiser eller sätta upp andra solskydd för fönstren.

Vad gäller om man mår dåligt trots att temperaturen ligger inom riktlinjerna?

– Samtidigt som riktlinjerna om 20–26 grader finns så måste man också göra en sammantagen bedömning av situationen på arbetsplatsen om det känns för varmt. Förutom lufttemperaturen behöver man även titta på sådana saker som hur ventilationen fungerar, om det finns värmestrålning från fönster, om det är temperaturskillnader i olika delar av rummet och vilka aktiviteter som pågår i lokalen. Allt sådant påverkar hur man upplever temperaturen.

– Olika personer påverkas också olika mycket av värme, och arbetsmiljölagen säger att man måste anpassa arbetsmiljön efter människors olika förutsättningar. En del personer kan drabbas av huvudvärk, illamående, trötthet och liknande redan vid mindre temperaturhöjningar. Arbetsgivaren kan då behöva göra individuella anpassningar som att organisera om arbetsuppgifter eller flytta verksamheten till en annan, bättre anpassad lokal.

Vem ska jag vända mig till om jag lider av värmen på jobbet?

– Vänd dig både till din rektor och till ditt skyddsombud om du känner att temperaturen på arbetsplatsen påverkar ditt mående negativt. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetsplatsen och arbetsmiljön. I det ansvaret ingår både att vidta akuta åtgärder när det behövs och att arbeta förebyggande för att undvika hälsoproblem.

– Med den erfarenhet vi har från tidigare värmeböljor kan vi ställa krav på att skolan ska ha en plan för nya dagar med höga temperaturer. Solskydd, fläktar och förstärkt ventilation är exempel på åtgärder som kan behövas. 

Kommentera