ystad_bild_utan_logga

Fyra fackförbund ryter ifrån. I ett gemensamt brev skriver dem till barn- och utbildningsnämnden att ”förtroendet för arbetsgivaren har allvarligt skadats”.

Arbetsmiljö

Facken kritiserar kommunens varsel: ”Måste tänka på konsekvenserna”

Fyra fackförbund kritiserar Ystad kommuns agerande där tre anställda inom en grundskola skulle varslas om avsked och varning.
– Istället för att hitta syndabockar borde man lagt energin på att rätta till bristerna, säger Martin Robertsson, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ystad. 

I somras valde kultur- och utbildningsförvaltningen att polisanmäla en kurator och en lärare på en grundskola i Ystad kommun. Anledningen var att de hade dröjt för länge med att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Man hade även för avsikt att varsla rektorn och kuratorn om avsked och att ge läraren en skriftlig varning. 

Nu ryter fyra fackförbund, SSR, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal ifrån. I ett gemensamt brev skriver de till barn- och utbildningsnämnden att ”förtroendet för arbetsgivaren har allvarligt skadats”.

Martin Robertsson, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund, menar att problematiken med skolans orosanmälan startade då en anhörig till det berörda barnet arbetar på socialtjänsten. 

– Då hade rektorn ringt en chef på socialen och frågat hur man skulle gå vidare. Rektorn blev uppmanad att skicka in en skriftlig anmälan utöver den muntliga, men det drog ut på tiden. När rektorn upptäckte att den skriftliga anmälan inte gått in i systemet anmälde hon sig själv, säger Martin Robertsson. 

De fyra facken beskriver i brevet att kommunen hade för bråttom med att hota med disciplinära åtgärder. Utredningen visade senare att rektorn gjort en muntlig anmälan. Men vid det tillfället hade hon redan sagt upp sig. 

– Hon stöttade sina anställda, tog på sig att det inte gått till på rätt sätt och valde att säga upp sig själv på stående fot. All heder åt henne, säger Martin Robertsson.

Rektorn hade enligt Martin Robertsson en ohållbar och pressad arbetssituation. 

– Hon var rektorn med mest erfarenhet i kommunen och var väldigt uppskattad, med tanke på att det ska byggas en helt ny skola, krävande elever och otillräckligt stöd från sin chef hade hon en omänsklig arbetsbelastning, säger han.

Jag anser att de är skyldiga de inblandade en ursäkt.

Fackförbunden konstaterar att det cirkulerat olika praxis och rutiner kring anmälningsskyldigheten på kommunens intranät. 

– Man måste se till så att rutinerna är klara och tydliga så man vet vad man ska göra. Det vet inte folk nu. De ändrade rutiner under processens gång utan att samverka, säger Martin Robertsson.

De fyra facken menar att man hade kunnat undvika varsel, oro hos personal och ett dåligt rykte om kommunen inte haft så bråttom och först utrett vad som hänt.

– Man måste tänka på konsekvenserna. Det här får folk att röra på sig och tveka att ta ett jobb i kommunen, något som visade sig tydligt när skolan sen sökte efter en ny rektor och ingen ville ta jobbet. De borde vara oroliga för sitt rykte som arbetsgivare, säger han.

Även fast kommunen inte brutit mot några formella regler menar Martin Robertsson att kommunens sätt att hantera fallet var ogenomtänkt och bygger på skrämseltaktik.

– De på förvaltningen vill inte ta in att de gjort fel och be om ursäkt, utan har istället skapat en otrevlig kultur där folk nu är livrädda att råka ut för detta. Vi har alla gjort ungefär såna här fel nån gång. När ska de plocka in mig?, säger han.

I brevet skriver fackförbunden att de vill förbättra läget genom att erbjuda samverkan. Martin Robertsson berättar att rektorn inte ville ha hjälp från sin fackliga organisation, däremot har kuratorn och läraren fått hjälp. 

– Kuratorn har varit sjukskriven sen början av utredningen. SSR vill att arbetsgivaren ska betala ersättning för förlorad arbetsinkomst som hen förlorat pga sjukskrivningen och få sin semester då semestern blev förstörd. Läraren, som var väldigt grön och inte arbetat så länge, är kvar men tycker det är olustigt och ifrågasätter om hen ska jobba kvar i kommunen, säger Martin Robertsson.

– Det här är en väldigt olustig historia och jag anser att de är skyldiga de inblandade en ursäkt. Vi har en jättevacker värdegrund – tillit, mod och delaktighet. Men den är inte värd pappret den är skriven på när man ser hur de agerar. Det är inte ett agerande i den andan direkt, säger Martin Robertsson. 

Stefan Ahlbäck, tillförordnad förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen i Ystad vill inte ställa upp på en telefonintervju utan istället svara på frågor via mejl. 

Varför ansåg ni att det var bråttom med disciplinära åtgärder? 

– Det vi gjorde var att kartlägga händelseförloppet utifrån intervjuer med de inblandade. Det fanns en samstämmighet kring att det inte gjorts en orosanmälan och det låg till grund för arbetsgivarens besked om övervägande och varsel, säger Stefan Ahlbäck. 

Varför ändrades era rutiner mitt i processen utan samverkan?

– Det som i första hand ska styra oss är lag och lagens intentioner. I detta fallet är lagens intention tydlig, att värna barnet. Rutiner tas fram för att hjälpa tjänstepersoner i att utföra sitt arbete i syfte att nå lagens intentioner på bästa sätt, säger Stefan Ahlbäck.

– När vi fick information om att man kan tolka rutinen på ett sätt som kan missgynna barnet gjorde vi ett omtag. En rutin är en färskvara och behöver ständigt utvärderas och omprövas. Vi välkomnar samverkan i alla sammanhang och även i detta, säger Stefan Ahlbäck.

Hur reagerar ni på att en person sa upp sig till följd av det här?

– När en uppskattad medarbetare säger upp sig är det såklart alltid tråkigt.  Processen är uppbyggd för att det ska finnas tid och möjlighet för fackliga organisationer och andra att inkomma med nya synpunkter eller ny information. I detta fallet valde medarbetaren att säga upp sig och processen avslutades direkt, säger Stefan Ahlbäck. 

Förstår ni varför fackförbunden reagerar?

– De fackliga organisationerna har i uppdrag att värna sina medlemmar och har det perspektivet. Arbetsgivaren måsta ha alla perspektiv och när man jobbar med och för barn är det barnperspektivet som är det viktigaste. Så har det varit i det här ärendet och så kommer det att vara framöver också, barnperspektivet går före, säger Stefan Ahlbäck.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm