sjuk_pengar

Lärare som smittas av covid-19 riskerar att drabbas ekonomiskt.

| Foto: Shutterstock
Coronaviruset

Facken: ”Lärare måste skyddas ekonomiskt från corona”

Rådande kollektivavtal ger inte lärarna tillräckligt ekonomiskt skydd vid covid-19-smitta, menar facken.

OFR

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en förhandlingsorganisation som samlar fjorton fackförbund och mer än en halv miljon tjänstemän inom offentlig sektor. Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ingår. Målet för OFR är att skapa goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor.

Förbunden som ingår: Akademikerförbundet SSR, Fackförbundet ST, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Officersförbundet, Polisförbundet, Reservofficerarna, Sveriges läkarförbund, Teaterförbundet för scen och film, Tull-Kust, Vision, Vårdförbundet.

Källa: ofr.se

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR), där de båda lärarfacken ingår, vill uppdatera arbetsskadeförsäkringen i kollektivavtalet för att omfatta förlust av inkomst eller andra skador uppkomna av covid-19.

Åsa Fahlén
Åsa Fahlén | Foto: Jennifer Glans

I en debattartikel i Svenska Dagbladet undertecknad av samtliga ordföranden för OFR:s 14 medlemsorganisationer, skriver de: 

”I den rådande situationen, med en fullt utvecklad pandemi, måste alla anställda som genom kontakt med allmänheten eller på annat sätt i sitt arbete har en förhöjd risk att drabbas av sjukdom eller död förorsakad av covid-19, få ett heltäckande försäkringsskydd. Betydelsen av arbetsinsatserna från medarbetarna i det allmännas tjänst kan knappast överskattas.”

– Det är inte rimligt att personer som jobbar med att upprätthålla samhällsfunktioner och därmed utsätts för smittan inte har fullt skydd, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, till Skolvärlden.

Arbetsskadeförsäkringen ger ett extra skydd ovanpå den ersättning en drabbad har laglig rätt till vid arbetsskada. Försäkringen vilar delvis på en förordning som listar vilka sjukdomar som är godkända och som ska täcka arbetsskada genom smitta. Där finns covid-19 inte med, eftersom smittan inte existerade när den skrevs. Fackförbunden som ingår i OFR anser att det bör läggas till, vilket också framförts till arbetsgivarorganisationerna. ”Men ännu har vi inte sett något resultat” skriver de i debattartikeln.

– Säg att du går till din arbetsplats och blir smittad av coronavirus. Då kan du bli liggande med med hög feber i 10 dagar eller mer, och måste dessutom stanna hemma ett antal dagar efteråt också. Det blir ett rätt ordentligt inkomstbortfall, säger Åsa Fahlén.

Hon menar att det vore rimligt i denna oroliga tid att se till att lärare som fortsätter att gå till jobbet åtminstone inte behöver känna en ekonomisk oro.

– Det finns en allmän oro idag kring att gå till sitt jobb, samtidigt som man förstår att det är viktigt att upprätthålla verksamheten. För lärare i skolan är det är svårt att hålla avstånd till kollegor och elever eller hinna tvätta sina händer så ofta som man borde. Att då dessutom inte veta om man har full täckning ekonomiskt, den oron kan man ju faktiskt ta bort, säger hon.

Kommentera