anmalningar_skolverket
Nya siffror

Färre anmälningar till Skolinspektionen – så ser det ut i din kommun

För första gången sedan Skolinspektionen skapades har antalet anmälningar till myndigheten och BEO minskat.
Samtidigt är det fler som anmäler saker som rör skolplikt och rätt till utbildning, visar statistik från förra året.

Fakta: Vanligaste orsakerna till att anmäla
  • Kränkande behandling – 38 procent
  • Särskilt stöd – 24 procent
  • Skolplikt och rätt till utbildning – 12 procent
  • Tillsynsansvaret för barn/elev – 7 procent
  • Trygghet och studiero – 6 procent

Under 2019 kom det in 4 623 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Det är en minskning på nio procent jämfört med 2018.

Exakt vad minskningen beror på går inte att säga, menar Emma Uhman, enhetschef på Skolinspektionen. Men det finns en teori.

– Vi har jobbat med att försöka förtydliga att man i första hand ska vända sig till huvudmannen för skolan om man har synpunkter på sin utbildning. Det är alltid bäst om eleven kan få den här frågan löst så nära sig som möjligt, men om man har fortsatta problem vill vi förstås att man vänder sig till oss, säger hon och fortsätter:

– Det här har vi kommunicerat och varit tydliga med, så det är möjligt att det inte är en reell minskning av antalet anmälningar, men det vet vi inte säkert utifrån den här statistiken.

Åtta av tio anmälningar är riktade mot grundskolan och den vanligaste anledningen att klaga är kränkande behandling, vilket nästan fyra av tio anmälningarna handlar om. Också att elever inte får det särskilda stöd som de har rätt till är en vanlig anledning att anmäla.

Även om anmälningarna minskat totalt sett så har antalet anmälningar som handlar om skolplikt och rätt till utbildning ökat med elva procent.

– Vi vet inte varför med säkerhet, men det har varit en hel del mediabevakning kring hemmasittare. Det har möjligtvis medfört att föräldrar i större utsträckning anmäler och förstår vilken rätt de har till utbildning, säger Emma Uhman.

Flest anmälningar rör skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala, Örebro, Huddinge, Lund, Norrköping och Västerås. Se hur det ser ut i din kommun i tabellen nedan.

Fakta: Anmälningar per år

2019: 4 623
2018: 5 090
2017: 5 013
2016: 4 792
2015: 4 035
2014: 3 747
2013: 3 575
2012: 2 968
2011: 2 651
2010: 2 260
2009: 1 542

Kommentera