helena_kvarnsell_laxforhor

Varje fredag är det läxförhör i Helena Kvarnsells klassrum. Foto: Magnus Glans

Bedömning

Läxförhör istället för prov – så får hon över fler elever från F till E

Ett skriftligt läxförhör per vecka i stället för ett stort prov. Det är NO- och matteläraren Helena Kvarnsells melodi. Modellen har lett till att fler elever klarar kunskapskraven, menar hon.

– På det här sättet får man absolut över flera elever från F till E.

Just nu håller Helena Kvarnsell, lärare i NO och matematik på Björknässkolan i Nacka utanför Stockholm, på att sammanställa och bedöma nio veckors läxförhör som en helhet. Varje vecka har eleverna testats på sina fysikkunskaper, och frågorna har varit både på E-, C- och A-nivå.

– Jag tycker att det är ett helt fantastiskt betygsunderlag. Det blir hur mycket som helst, och det gör att jag verkligen har på fötterna, säger hon.

De skriftliga läxförhören genomförs i stället för ett större prov.

– Om man i stället har ett större prov som ska genomföras på kort tid blir det som ett stickprov, och det känns inte riktigt rättvist, säger Helena Kvarnsell.

– Det här skulle man kunna säga blir som ett jättestort prov, uppdelat i många små.

Det hela startade för cirka fyra år sedan då Helena Kvarnsell började med regelbundna skriftliga läxförhör i matematik, både digitala och självrättande. Det är ett bra betygsunderlag i sig, men hon behöver komplettera med ett problemlösningsprov.

– Annars har jag ingen chans att bedöma om de kan kommunicera matematik, säger Helena Kvarnsell.

Det här blir mycket mindre dramatiskt

Läxförhören genomförs digitalt, vilket gör att det går snabbt att rätta.
Läxförhören genomförs digitalt, vilket gör att det går snabbt att rätta.

För något år sedan tog hon med sig samma metod in i sitt fysikklassrum, även om de läxförhören inte är självrättande.

Hur fick du den här idén?

– På skolan där jag jobbar finns en jättestress för betyg och det gör att det blir väldigt stressigt med provsituationer, och jag ville hitta ett sätt att göra det bättre. Det här blir mycket mindre dramatiskt.

Har stressen minskat?

– Prestationsångesten just vid det tillfället minskar väldigt. Förut när jag hade ett läxförhör någon gång enstaka gång, eller ett mer klassiskt prov, så kom eleverna på morgonen och sa att deras hund hade ätit upp läroboken eller att de var så stressade för att de hade läxa i något annat ämne också. Det blev jättekrångligt för alla. Nu är det ingenting sådant, de är vana vid att läsa på och skriver varje vecka, säger hon.

Helena Kvarnsell har också märkt en stor skillnad när det kommer till hur väl eleverna gör sina läxor.

– Det är helt uppenbart så att de läser på när de vet att det är skriftligt, säger hon och fortsätter: 

– Jag frågade eleverna om de skulle läsa på lika mycket om jag en vecka sa att vi inte skulle ha ett skriftligt förhör. Nej, svarade de då.

Hur reagerade eleverna när du införde det här?

– Många tyckte nog det lät lite jobbigt i början, men oftast brukar det lägga sig ganska snabbt när de inser att man gärna får skriva om läxförhöret om man inte lyckas en vecka.

Hon berättar att eleverna får göra om läxförhören hur många gånger de vill.

– Fast om det handlar om en utredande fråga så fungerar det ju inte, om man har fått veta hur man skulle ha resonerat. Men det fungerar med faktasaker, säger Helena Kvarnsell.

Eleverna brukar även få en chans att skriva om efter att de sett den sammanlagda bedömningen av läxförhören.

– Men då skriver man antingen för att nå E, C eller A. Så då är det två olika prov, ett för E-nivå och ett för C- och A-nivå, säger hon.

Att eleverna läser på varje vecka, att de får fler chanser och att provstressen minskat har lett till en förändring när det kommer till några av elevernas betyg, säger Helena Kvarnsell.

– På det här sättet får man absolut över flera från F till E, men det blir inte en nämnvärd skillnad på C- B- och A-betygen, säger hon.

– De svagaste eleverna vinner mest på det här rent kunskapsmässigt, och de som är starkast vinner mest stressmässigt på det.

Man får absolut över flera från F till E

NO-ämnena läses i block, vilket innebär att eleverna nu har haft fysik flera gånger i veckan.

Läxförhören genomförs varje fredag då klassen har en 50-minuterslektion. De som vill kan använda hela tiden till läxförhöret, medan andra som skriver snabbare kan börja förbereda sig inför nästa vecka.

– Läxförhören tar ganska mycket lektionstid, säger Helena Kvarnsell.

Samtidigt, menar hon, tar själva för- och efterarbetet inte lika lång tid som man skulle kunna tro. 

– Jag har gjort det ganska lätt för mig och tar mycket färdigproducerade frågor som finns i läromedlen. Man kan ta testa-dig-själv-frågor från boken, eller om läroboken har någon lärarhandledning med provfrågor eller någon provfrågebank. Sen tar jag också ganska mycket från släppta nationella prov och då har jag ju bedömningshänvisningar och allting, säger hon.

Själva rättningen går också smidigt eftersom läxförhören genomförs digitalt, säger Helena Kvarnsell.

– Jag kan få upp så att jag ser alla elevernas svar på fråga två samtidigt och då blir det väldigt effektivt att rätta. Sedan behöver jag inte bläddra bland papper och de har inte svarat på några frågor längst bak, säger hon.

Enligt Helena Kvarnsell är det värt att lägga tiden som det tar att genomföra de skriftliga läxförhören.

Nu har eleverna vant sig vid läxförhören och stressen har minskat.
Nu har eleverna vant sig vid läxförhören och stressen har minskat.

– Jag tjänar in tiden för jag behöver inte rädda någon i slutet av terminen, när det visar sig att de inte har lärt sig någonting, som det tyvärr kan visa sig när man bara har ett enda stort prov.

Men finns det inte en poäng i att eleverna lär sig hantera stressen och prestationsångesten som ett större prov kan innebära?

– Jo, det tror jag. Vi övar faktiskt på att sitta ensam och lösa svårare problem, utan att fråga mig. Vi övar på det i klassrummet och eleverna ska hitta en strategi och klara sig ur problemen utan att lämna blankt eller bryta ihop, säger Helena Kvarnsell och fortsätter:

– Om jag slänger in ett större prov nu så blir det egentligen inte jobbigare för dem, för nu är det ingen av dem som har provångest inför de här läxförhören. Det tror jag vi har övat bort.

Tror du att det här systemet fungerar för andra ämnen också?

–  Ja, jag kommer köra i både biologi, kemi och teknik. Alltså alla mina ämnen. Sedan utgår jag ifrån att det skulle fungera bra i andra ämnen också, men det kan jag ju inte riktigt lägga mig i. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm