skolverket_betyg

Hannes Theander är undervisningsråd på Skolverket.

Betyg och bedömning

Lärarnas vanligaste frågor om betyg

Hur ”särskilt beaktar” man provresultat, och var går gränsen för F? Det är betygstider och Skolverket tar just nu emot tusentals frågor från lärare som söker tydlighet.

Vanligaste betygsfrågorna våren 2019
  • Vad innebär det att särskilt beakta nationella prov vid betygssättning?
  • F och streck – hur ska man tänka kring bedömningsunderlag? Kan sådant eleven tidigare visat ingå i underlaget?
  • Hur hantera betygssättning av nyanlända elevers kunskaper när de börjat på skolan sent på terminen?
  • Undantagsbestämmelsen – Hur och när kan den tillämpas?

Källa: Skolverkets upplysningstjänst

För snart ett år sedan började ändringen i skollagen gälla som säger att resultaten på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygsättning. Många frågor till Skolverkets upplysningstjänst inför vårens betygsättning handlar om just det.

– I vissa fall är det första gången den ändringen omsätts i praktiken. Vi på Skolverket kommunicerar att nationella prov har en särskild betydelse, men inte helt ska styra betygsättningen. Skrivningen i skollagen innebär att provbetyget särskilt ska beaktas, men även delprovsresultat och de kunskaper eleven visat genom provet ger läraren viktig information inför betygssättningen. Precis som tidigare beaktar då läraren all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven vid betygssättningen, säger Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket.

Så vilket råd ger ni till lärarna?

– Läraren ska beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper, både nationella prov och det egna underlaget. Det är en allsidig utvärdering.

Hannes Theander trycker på det faktum att betygssättningen handlar om att göra bedömningar, och att läraren i slutändan är den som har mandat att göra den bedömningen. Inte Skolverket eller någon annan instans.

– Mycket av det vi får svara på är svåra bedömningsfrågor. Det gäller såväl att särskilt beakta nationella prov som exempelvis undagtagsbestämmelsen, eller pysparagrafen som den kallas ibland. Vi kan egentligen bara förtydliga regelverket. I vissa fall kan det visserligen krävas att läraren uppdaterar sig kring regelverket, men ofta handlar det om svåra professionella bedömningar, med många avvägningar som ska göras. Det gäller att lärarna använder sitt mandat att göra de avvägningarna, säger han.

Totalt får Skolverkets upplysningstjänst ta emot ungefär 70 000 frågor per år, och många av dem berör betyg och prov. Den intensivaste perioden är just nu kring betygssättningen före sommaren.

Kommentera