lararutbildningen-712
Foto: Tor Johnsson / Scanpix
Lärarutbildning

Fler läser till lärare

Fler sökande till ämnes- och förskollärarutbildningarna, och fler antagna lärarstudenter. Det är resultatet av vårterminens andra antagning. 

Från 13 483 personer vårterminen 2015, till 14 319 personer i år. Intresset ökar för lärarutbildningarna. Framförallt är det förskol- och ämneslärarprogrammen som lockar.

Förskollärarutbildningarna fick 10 procent fler sökande, medan ökningen till ämneslärarutbildningarna uppgick till 16 procent. Det innebär 328 fler ämneslärarstudenter under vårterminen.
Siffrorna kommer från Universitets- och högskolerådet, som dock betonar att ökningen delvis beror på att antagningen till specialpedagog och speciallärare räknades in 2016, men inte föregående år.

Intresset för yrkeslärarutbildningen har dock minskat, från 999 till 925. Under perioden har antalet lärarutbildningar ökat, från 760 till 786.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm