ulla_hamilton_grundskola

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Friskolor

Fler vill starta nya friskolor

Mängden ansökningar om att starta en ny friskola har ökat med drygt 10 procent sedan i fjol, och 50 procent fler har ansökt om att utöka en befintlig verksamhet.

Skolinspektionens rapport

Totalt antal ansökningar
2018: 321
2017: 245

Ny grundskola
2018: 48
2017: 56

Ny gymnasieskola
2018: 83
2017: 58

Utöka grundskola
2018: 16
2017: 10

Utöka gymnasieskola
2018: 170
2017: 113

Hela rapporten (pdf)

Det krävs ett godkännande från Skolinspektionen för att kunna starta eller utöka en fristående för-, grund- eller gymnasieskola. Sista dagen för ansökningar inför läsåret 2019/20 var den 31 januari, och preliminära siffror visar att intresset växt sedan förra året.

Totalt har Skolinspektionen fått in cirka 320 ansökningar om att antingen starta eller utöka en friskola, en ökning med drygt 30 procent jämfört med året innan och det högsta antalet ansökningar sedan 2014.

Men Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbunds vd, tycker inte att man ska tolka det som att branschen är optimistisk inför framtiden.

– Nja, det vet jag inte. Det finns snarare en stor oro. Men det är samtidigt många som ser ett behov av fler skolplatser, det är väl grunden till det ökande antalet ansökningar. Det är också många kommuner som hör av sig till friskolorna och ber om hjälp, oavsett politisk majoritet, säger hon till Skolvärlden.

Oron hon refererar till gäller regeringens förslag att införa regleringar för vinstuttag i fristående skolor, något Friskolornas riksförbund menar skulle sabotera friskolesektorn.

– Vi jobbar ju dygnet runt för att det inte ska bli av, men det vet man aldrig. Om beslutet går igenom riksdagen är det förödande för hela branschen, det vet jag. Det är bara att läsa förslaget innantill så blir det uppenbart, säger Ulla Hamilton.

Men möjligheten att det införs vinstreglering verkar inte ju ha någon dämpande effekt på viljan att driva skola, utifrån de här siffrorna?

– Jo det tror jag att det har. Det här är ju bara en ansökan. Om det sedan visar sig att förändrade föreutsättningar gör att det inte går att bedriva verksamhet får man väl göra en annan bedömning.

Enligt de preliminära siffrorna gäller knappt 60 procent av årets ansökningar utökning av en befintlig skola, och drygt 40 procent är ansökningar om att starta en helt ny.

Under den tioprocentiga ökningen av antalet ansökningar för att starta en ny verksamhet döljer sig två motstridiga trender: ansökningarna för att starta grundskolor har i själva verket sjunkit med 10 procent, och ligger på den lägsta nivån sedan Skolinspektionen grundades 2008. Samtidigt har ansökningarna för att starta en ny gymnasieskola ökat med drygt 40 procent.

De slutgiltiga siffrorna presenteras av Skolinspektionen i mars.

Kommentera