christer_nylander_liberalerna
Foto: Mårten Färlin
Kommentar

”Föräldrars inställning till skolan avgörande”

Föräldrars inställning till skolan är avgörande om man vill komma åt problemen med bristande studiero, menar Christer Nylander (L).
– Alltför ofta är föräldrarna ett problem snarare än en möjlighet.

Skolinspektionen presenterade nyligen en granskning av hur elever och lärare upplever studieron i svenska klassrum. Var tredje elever i årskurs nio svarade att det inte är studiero under lektionerna.

– Tyvärr är det inte den första rapporten som pekar på att vi har ganska stora problem med studieron i svensk skola, kommentar Christer Nylander, riksdagsledamot för Liberalerna och vice ordförande i utbildningsutskottet, Skolinspektionens resultat. 

– Självklart påverkar det både kunskapsresultaten och arbetsmiljön för dem som jobbar i skolan.

Christer Nylander menar att det måste vara väldigt tydligt att lärare och rektorer har rätt att ingripa mot det som stör. Han vill också se statsbidrag till enskilda huvudmän, kommuner och skolor så att de kan göra akuta insatser när arbetsmiljöproblemen växer. Men minst lika viktigt är att komma åt orsakerna, menar han.

– Det jag tycker är vikigt, långsiktigt, är att alla föräldrar är tydliga gentemot sin egna barn hur de uppträder i skolan och vikten av att tro på läraren. Alltför ofta är föräldrarna ett problem snarare än en möjlighet. Ska man i grunden komma åt problemen med bristande arbetsro så tror jag att föräldrarnas inställning till skolan är helt avgörande.

Hur kan man från politiskt håll påverka föräldrars inställning?

– Det handlar om opinionsbildning. Vi måste vara väldigt tydliga utåt med vad politiken tycker, ibland tycker jag att vi kanske är lite för försiktiga och tysta och att många lärare och rektorer får för lite stöd.

Borde föräldrar backa tillbaka litegrann.

– Ja, och vi politiker borde tydligare ställa oss på lärarnas sida när det behövs.

Christer Nylander är också kritisk mot regeringen och utbildningsminister Gustav Fridolin som han menar har varit alldeles för passiv i frågor som rör studiero.

– Det finns väl få skolpolitiska områden där det skiljer mer mellan nuvarande regering och den förra regeringen ifråga om fokus. Vi ser väldigt lite aktivitet från regeringen på det här området. Jag tycker att det är olyckligt. Utbildningsministern måste uttala sig i de här frågorna och komma med konkreta förslag på lösningar. 

Kommentera