Annons
Universitetslektor Laid Bouakaz har länge forskat om föräldraengagemang i skolan. Foto: Malmö universitet

Forskaren: Föräldrar i utsatta områden är rädda för skolan

Publicerad 29 januari 2019

Fakta

Foskningen

Laid Bouakaz pågående studie av kommunikationen mellan skola och föräldrar i utsatta områden är del av en större studie på Malmö universitet som ska vara klar till år 2021. I slutet av våren eller början av hösten 2019 år kommer en delrapport med hans resultat.

Laid Bouakaz är verksam som universitetslektor och forskare i interkulturell pedagogik vid Malmö högskola. Han har tidigare forskat om vad som främjar respektive förhindrar föräldraengagemang i skolan, samt jobbat som språklärare och rektor.

Relaterat

Skolor i utsatta områden orosanmäler i onödan och brister i dokumentation och pedagogiska kartläggningar, enligt ett pågående forskningsprojekt vid Malmö Universitet.
– Föräldrarna är rädda för att skolan ska anmäla dem, säger universitetslektor Laid Bouakaz.

Är du lärare på en skola i ett socioekonomiskt välmående område är sannolikheten större att du eller din skola blir anmäld till skolinspektionen av elevernas föräldrar. Det rakt motsatta gäller också: är du lärare på en skola där eleverna har en socioekonomiskt utsatt bakgrund är sannolikheten större att du eller någon annan på din skola istället anmäler vårdnadshavarna till socialtjänsten.

Men en ny studie vid Malmö universitet tyder på att situationen i vissa områden är allvarligare än så. Laid Bouakaz, lektor vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet, genomför en undersökning av kommunikatinen mellan skola och föräldrar i utsatta områden. Resultaten i halvtid överraskar honom.

– Det verkar finnas ett stort antal föräldrar i utsatta områden som är rädda för skolan. De har minimal kontakt med skolan, och när det sker handlar det oftast om någon sorts problem. Många av dem känner att skolan upplever dem som ett problem. Överlag, det gäller inte bara nyanlända, så finns det en oro bland föräldrar i utsatta områden att bli anmäld till socialtjänsten utan någon riktig anledning, säger Laid Bouakaz.

Kan du ge något exempel på när det ska ha skett?

– Jag har fått flera händelser berättade för mig när skolan orosanmält föräldrar av väldigt märkliga anledningar, och där soc i sin uppföljning inte kunnat hitta någonting. En pojke var hemma från skolan i tre månader, och istället för att göra en pedagogisk utredning anmälde man förädlarna. Det är sådana berättelser som förvånar mig. Och man upptäcker ett mönster när man tittar på många fall. Istället för att utveckla modeller för pedagogik så anmäler man till soc, säger Laid Bouakaz.

Det är i djupintervjuer med 30 stycken vårdnadshavare som Laid Bouakaz mött berättelserna om rädsla och dålig kommunikation mellan föräldrar och skola. Studien kommer även att innefatta en enkät med cirka 1000 vårdnadshavare, men den undersökningen är inte klar ännu.

...

Anders Malmquist är grundskoledirektör Malmö stad, och han känner inte igen bilden som målas upp av Laid Bouakaz.

Anders Malmquist– Att resursstarka föräldrar anmäler skolor oftare och att man har en större mängd orosanmälningar i socialt utsatta områden är ju ingenting nytt. Men det här att man skulle känna rädsla är inget jag hört tidigare, säger han.

Han tycker att det verkar vara tidigt att uttala sig om hur vanligt problem det här är innan enkätundersökningen är klar.

– Att han kan dra de här slutsatserna efter att ha intervjuat 30 vårdnadshavare förstår jag inte riktigt. Men vi tar gärna del av studien, och kan vi göra förbättringar så gör vi det, säger Anders Malmquist.

Eva Norman Persson är högstadielärare i Rosengård, ett av de utsatta områden som ingår i studien vid Malmö universitet. Att man skulle anmäla föräldrar till socialtjänsten istället för att göra pedagogiska kartläggningar är ingenting som hon känner igen. Men hon bekräftar att kontakten med föräldrarna inte alltid är så bra som man kunde önska.

– Generellt får man vara ärlig och säga att det är få föräldrar som kommer på föräldramöten. Där hade vi ju önskat att fler närvarade och lyssnade på vad vi har att säga om skolan och arbetet vi gör här. Det är inte heller många föräldrar som hör av sig och undrar om betyg mitt i terminen, eller efter utvecklingssamtal. Jag kan ju inte tala för alla som jobbar här, men sådana typer av samtal får inte jag, och inte mina kollegor i arbetslagen. Vi vill samverka med vårdnadshavarna men har ju inget reellt inflytande på hur det blir med stöttningen där hemma, säger hon.

Hon tror dock inte att det handlar om ointresse från föräldrarnas håll.

– Man kan ju resonera kring varför det är på det viset. När jag har kontakt med vårdnadshavare är det ju inte så att de är ointresserade och lägger på. Det kan finnas andra faktorer som ligger bakom att man inte hör av sig. Har du exempelvis bristande kunskaper i svenska språket är det svårt att ta del av informationen, och att ställa de frågor man vill ha svar på. Man har sämre förutsättningar att utnyttja sina rättigheter, säger hon.

Anders Malmquist, grundskoledirektör Malmö stad, hur kan kommunikationen mellan skolorna och föräldrarna i utsatta områden förbättras?

– Det finns saker som kan förbättras. Det är en ständig utmaning att säkerställa att alla får bra och utförlig information. Det har vi jobbat mycket med i Malmö, med kulturtolkar och så vidare. Och en tredjedel av våra anställda har själva utländsk bakgrund och behärskar samma språk som föräldrarna.

Vilken typ av uppföljningar görs för att se till att alla skolor i Malmö genomför den dokumentation och de pedagogiska kartläggningar som krävs?

– Att de skulle dokumentera sämre eller bättre på olika ställen är ingenting som vi har kunnat se i vårt systematiska kvalitetsarbete, säger Anders Malmquist.

...

Laid Bouakaz vid Malmö universitet är bekymrad över vad han menar tyder på systematiska orättvisor.

– Skolor i välbärgade områden som Vellinge är rädda för föräldrarna och man dokumenterar allting så att man har på fötterna. I de utsatta områdena är det tvärtom. Eftersom föräldrarna inte kräver noggrann dokumentation så har det blivit en norm att man inte gör det. Många föräldrar vet inte att finns något som heter åtgärdsprogram eller olika former av stöd. Det är ingen hälsosam situation, säger han.

Han framhåller att han inte är ute efter att peka ut enskilda skolor eller lärare, men att det finns en kultur som är osund.

– Alla föräldrar från de här områdena jag talat med har pratat om rädslan för att anmälas. De undrar om lärarna är där för att undervisa eleverna, eller hålla koll på dem. Och det är något de pratar om med varandra. Jag blir mycket bekymrad, det är allvarligt, säger han.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Arbetsmiljö

Kraven sänks – nu minskar dokumentationen för lärare

Arbetsmiljö

Lärarna i Lund får till hösten sänkta krav på dokumentation. Kommunen och lärarfack har nått en överenskommelse som innebär att det blir mycket färre saker som grundskolelärare måste fylla i kring sina elever.

 

Annons
Annons

Skarapolitiker vill satsa på professionell frihet – skolchef avgår

Professionell frihet

En satsning på lärares professionella frihet eller detaljstyrning av rektorer? I Skaras nya budget skriver politikerna att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Det fick skolchefen att säga upp sig.

Annons

Så hittade Fredrik tillbaka till läraryrket: ”Jag var nära att krascha”

Läraryrket

Fredrik Andersson lämnade läraryrket för tillverkningsindustrin – en paus som gav nytändning att jobba i skolan.

Statsbidrag

Fler huvudmän kan bli återbetalningsskyldiga

Granskning

Skolhuvudmän som tar emot statsbidrag med ena handen och skär i personalkostnader med den andra kan tvingas betala tillbaka pengarna. Nästa vecka faller de första domarna.

Annons
Annons
TALIS

Ekström om Talis: Vi måste fortsätta stärka läraryrket

Talis

Utbildningsminister Anna Ekström är nöjd med resultaten i Talis-undersökningen, men ser trenden där lärare och rektorer byter arbetsplats som oroande.

Så ser svenska lärare på sitt arbete

Talis

Hur är det att vara lärare i Sverige idag? Under onsdagen presenteras resultaten från världens största internationella lärarenkät – Talis.

Annons

”Jag orkar inte vara lärare längre”

Debatt

"Nedskärningar, dokumentation, kundtänk och täckande för kollegor har dragit all lust ur mig, det går inte längre. Efter fem år har jag nu firat min sista skolavslutning" skriver före detta läraren Douglas Rinaldo.

Kommentera

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Forskning

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons