ilona_rinne_betygssattning

Ilona Rinnes, universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Betyg

Forskaren: Rättvisare betyg om skolor samarbetar

Skolverkets rapport visar på stora skillnader i betygssättningen mellan svenska skolor.
Ilona Rinne, universitetslektor vid Göteborgs universitet, menar att det är svårt att uppnå likvärdighet i bedömningen med det nuvarande betygsystemet.
– Ett utökat samarbete mellan skolorna skulle vara ett sätt att göra det mer rättvist, säger hon.

Det här är Ilona Rinne

Universitetslektor vid Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Är huvudsakligen verksam inom lärarutbildningen. Har 27 års erfarenhet av läraryrket med gymnasielever, vuxenstuderande och universitetsstudenter. Disputerade i januari 2015 med avhandlingen ”Pedagogisk takt i betygssamtal”.

Skolverket publicerade under tisdagen en ny rapport som visar hur väl elevers slutbetyg överensstämmer med resultat på nationella prov, och myndigheten slår fast att det alltjämt är stora skillnader i betygssättningen mellan svenska skolor.

– Skillnaderna mellan olika skolors betygssättning fortsätter att vara stora. Det är problematiskt att betygssättningen mellan olika skolor inte är likvärdig, eftersom betygen kan vara avgörande för vilken gymnasieutbildning elever kommer in på, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger i en intervju med Skolvärlden att hon blir bekymrad av det rapporten visar.

– Jag blir rejält oroad över Skolverkets siffror. Föräldrar, elever, arbetsgivare, högskolor och gymnasier ska kunna lita på betygen. Det gör mig ännu mer upprörd att det här inte har förändrats under en sådan lång tid, säger Anna Ekström.

Ilona Rinne arbetar som universitetslektor vid Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Hon har lång erfarenhet som gymnasielärare och disputerade i januari 2015 med avhandlingen ”Pedagogisk takt i betygssamtal”. Hon anser att det inte är oväntade siffror som Skolverket presenterar.

– Likvärdighet i bedömningen är svår att uppnå eftersom vi har det betygsystemet vi har. Lärare har mycket handlingsutrymme både när det gäller tolkningen av kursinnehållet och kunskapskraven. Ett sätt som lärare börjar tillämpa för att hantera ett tolkningsbart system är att dela upp ämnesinnehållet och koppla det till avgränsade delar av kunskapskraven. Det äventyrar dock helheten i bedömningen och leder till en instrumentell kunskassyn där kunskapens komplexitet går förlorad.

Vad krävs för att vi ska kunna gå mot en mer rättvis och likvärdig bedömning i svensk skola?

– Det är en jättesvår fråga att svara på. Ett alternativ som jag ser, men som nog inte är särskilt önskvärt, är att ha väldigt reglerat innehåll på detaljnivå nationellt. Det skulle innebära att alla har samma prov som utformas centralt. Men det är inget som jag förespråkar, för det tar bort lärarens kreativitet – men det skulle helt klart skapa större likvärdighet.

Ilona Rinne påpekar att betygssättningen är en form av myndighetsutövning och därför måste man försöka eftersträva ett förhållningssätt som är så rättvist som möjligt.

– Betygen blir väldigt avgörande för elevers framtid, särskilt på gymnasiet men även på grundskolan när eleverna ska söka vidare. Ett utökat samarbete mellan skolorna skulle vara ett sätt att göra det mer rättvist. Genom ett systematiskt samarbete mellan skolorna inom och mellan kommuner skulle lärare kunna få bättre insyn i varandras arbete inom det här komplexa området, säger hon och tillägger:

– Som forskare skulle jag vilja tillägga att det även behövs mer forskning inom området. Kunskapen om hur lärare faktiskt gör när de sätter betyg är ännu ganska begränsad.

I Januariavtalet finns det en särskild punkt att stoppa betygsinflationen. Vad behövs för att regeringen ska kunna komma till rätta med glädjebetygen anser du?

– Det behövs något som regeringen knappats är villiga att göra, nämligen hantera den starka ekonomiska styrningen i skolan. Det påverkar lärares betygssättning, särskilt glädjebetygen, mer än vad man tror och mer än vad man talar om.

Så länge vi har det här systemet med att elever för med sig pengar in i skolan så är det en väldigt problematisk situation, menar Ilona Rinne.

– Lärare kan utsättas för väldigt mycket påtryckningar när det kommer till betygssättningen, inte minst från rektorer. Så länge vi har det här systemet så får vi räkna med glädjebetyg. Det kan så klart bli små effekter av de åtgärderna som regeringen infört under föregående mandatperioden, men i grunden finns skolmarknadsfrågan som ett problem som man inte kan bortse från.

Tror du att vi kommer att få se någon förändring i skolmarknadsfrågan med den nya regeringen?

– Nej, för att det verkar inte finnas någon politisk vilja att ta tag i frågan. Det görs inga direkta försök till att förändra systemet. Utan i stället blir det mer och mer rotat och det kritiseras väldigt sällan av ledande politiker. Vi får nog acceptera det faktumet att det kommer att sättas glädjebetyg så länge vi har det här systemet.

Kommentera