tomtits3

Att ibland förlägga under­visningen i andra miljöer kan bidra till att stärka elevernas tilltro till de egna förmågorna, visar finsk forskning. Foto: Jennifer Glans

Pedagogik

Forskaren: Undervisa mer utanför väggarna

Öppna dörrarna och ge er ut från klassrummet! Den uppmaningen riktar professor Leena Krokfors vid Helsingfors universitet till lärare. Hennes forskning visar att undervisning utanför skolan kan öka elevernas självförtroende och tilltro till de egna förmågorna.

Läs mer...

…om verksamheten på Sveriges upplevelsecenter på http://www.fssc.se

Att välja bort museibesök eller andra studiebesök av rädsla för att hamna efter i den ordinarie undervisningen är fel, menar Leena Krokfors, som är professor vid institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet. 

I somras presenterade hon och tre forskarkollegor fyra teser om framtidens lärande på den finska motsvarigheten till Almedalsveckan, Suomiareena i Björneborg. De finska inlärningsforskarna vill modernisera den nuvarande undervisningsstrukturen och menar att större fokus behöver läggas på att utveckla färdigheter som maskiner inte klarar av, som interaktivitet och kreativt tänkande. 

En viktig del i detta är att förlägga delar av undervisningen utanför klassrummet. Enligt Leena Krokfors bör lärare samarbeta mer med aktörer utanför skolan – museer likaväl som föreningar eller föräldrar till elever. Att ibland lämna skolan kan, enligt Krokfors forskning, bidra till att öka elevernas tilltro till de egna förmågorna.

– Den läroboksbundna pedagogiken har nått vägs ände. Den förhindrar lärare från att utnyttja otaliga möjligheter utanför skolan, sa hon på Suomiareena i somras.

Claes Klasander är föreståndare för Centrum för tekniken i skolan, CETIS, vid Linköpings universitet, som är ett nationellt resurscentrum för att stimulera och utveckla teknikundervisningen. Han säger att ”det stora klassrummet utanför erbjuder helt andra möjligheter och lärsituationer”.

– Det är en framgångsfaktor att ibland, eller kanske till och med ofta, röra sig i autentiska miljöer, eller att bjuda in personer till klassrummet för att visa, berätta och exemplifiera. Att komma ut från klassrummet gynnar både elevernas lärande och deras kontakt med det omgivande samhället.

På lärarutbildningen i teknik vid Linköpings universitet finns sedan länge en kursuppgift kallad ”Teknik utanför klassrummets väggar”, där studenterna får planera för en extern undervisningssekvens. 

– Vi brukar gå stadsvandringar för att stimulera tankar om teknikens drivkrafter eller ”enhetsvandringar”, för att illustrera och uppleva de enheter människan uppfunnit för att bestämma saker som vikter och priser. Vi vill få studenterna att hitta på egna utmaningar, som de sedan kan testa på sin VFU. 

Claes Klasander säger att CETIS har bra kontakt med många av Sveriges omkring 20 upplevelsecenter.

– De kan visualisera hur olika tekniska lösningar fungerar på ett sätt som kan vara svårt både i ett klassrum och i en autentisk situation. Det kan väcka frågor som både kan beröras på plats, eller fångas upp och fortsätta behandlas av läraren och klassen i klassrummet, säger han och tillägger:

– Autentiska miljöer, science centers och kontakter med närsamhället har sina fördelar, klassrumsundervisningen har sina. Det är kombinationen som är gynnande.

Kommentera