Förslag

Förslag: lagför mobbning

Pröva att lagföra de som mobbar, föreslår Matz Nilsson, Skolledarförbundets ordförande. Nej, det är inte lösningen på problemet, menar Anders Almgren, vice ordförande LR.

Nyligen kom Friendsrapporten som visar att 60 000 elever i Sveriges grundskola utsätts för mobbning.

I en debattartikel i SVT föreslår nu Matz Nilsson, ordförande för Skolledarförbundet, att man bör pröva att lagföra de som mobbar, på det sätt man i dag gör med de skolungdomar som vandaliserar den fysiska lärandemiljön.

Det skriver han mot bakgrund av att mobbning enligt honom får sådana svåra konsekvenser för de utsatta att det motiverar rättsliga processer med skadestånd för de inblandade.  

Enligt Matz Nilssons förslag skulle föräldrarna vara skadeståndsansvariga om inte eleven är myndig.

Anders Almgren, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, motsätter sig förslaget.

– Jag har full förståelse för den frustration som Matz Nilsson känner över att inte lyckas motverka mobbning, en känsla jag tror att alla rektorer och lärare delar. I den frustrationen tror jag att det är lätt att tro att lösningen finns i att dra saker och ting inför domstol.

– Men jag tror inte att det är lösningen på problemet, dessvärre.

Dels menar Anders Almgren att skolan har en skyldighet att även ta hand om mobbaren, hellre än att ställa denne inför rätta. Dessutom menar han att skolan snarare behöver mer resurser och tid för att klara av problematiken på plats.

– Det behövs funktioner i skolan, specialutbildade personer som har tid att ta sig an problemen.

Han vill också se ett ökat föräldraansvar.

– Många föräldrar tar väldigt stort ansvar, men generellt så måste fler ta del i den sociala uppfostran av sina barn. De måste vara tydliga med vad man säger och inte säger, vad man gör och inte gör mot varandra, säger Anders Almgren.

Anders Almgren påpekar dock att brottsliga handlingar naturligtvis ska polisanmälas.

Kommentera