20141003_090728
Skolpolitik

Fridolin blir utbildningsminister

Nya statsministern Stefan Löfven (S) utser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin till utbildningsminister. På utbildningsdepartementet får han sällskap av två socialdemokratiska ministrar: Aida Hadzialic, som blir gymnasie- och kunskapslyftsminister och Helene Hellmark Knutsson som får titeln högre utbildning- och forskningsminister.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tidigare presenterat sin gemensamma politik för skolan och Stefan Löfven berörde flera av punkterna i dagens regeringsförklaring.

– Regeringen kommer därför fokusera på att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten och höja läraryrkets attraktivitet. Vi kommer att anställa fler i skolan, så att lärarna får mer tid till undervisning och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. En läsa, skriva, räknagaranti ska tas fram, så att insatser kan sättas in snabbt, sa han.

Stefan Löfven nämnde flera satsningar för att förbättra lärarnas situation. 

– Vi ska ha en nationell samling för läraryrke så att lärarnas kompetens ökar, den administrativa bördan kan minska och rektorerna stärkas i sitt ledarskap. Svensk skola måste blir mer likvärdig. Därför kommer vi att rikta särskilda insatser mot skolor som har de tuffaste utmaningarna och läxhjälp ska ges till alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. 

Han berörde också förslaget om en obligatorisk gymnasieskola, att alla utbildningar ska ha en bred bas med minst ett estetiskt ämne och ge behörighet för högre studier och yrkesprogrammen ska göras om till yrkescollegei nära samarbete med yrkeslivet om den nya regeringen får igenom sin politik.

– Vi har tydliga krav på vad som måste göras de hundra första dagarna av den nya regering som nu tillträder, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i en kommentar.

Nya utbildningsministern Gustav Fridolin har tidigare under valrörelsen gått ut med att han vill rädda skolan på hundra dagar. Så här förklarade han sitt uttalande då för Skolvärlden:

– Det vi har lagt fast är planen för vad vi vill arbeta med från dag ett. 100 dagar är tiden det tar att få besluten på plats, och den budget som ska gälla för 2015. Med rätt politik KAN man vända på utvecklingen i skolan. Det har vi sett i Norge och Tyskland, där de var lite snabbare att reagera på Pisa-resultaten. Och det handlar inte om att gå in och peta i lärarnas arbete, utan att ge dem förutsättningar för att genomföra sitt arbete så bra som möjligt.

Lärarnas Riksförbund listar tre områden som de nu vill ha politiska besked inom från den nya utbildningsministern: lärare måste återfå förtroendet att bedriva sitt yrke och ha bättre möjlighet att vara just lärare, likvärdigheten i skolan behöver stärkas bland annat genom en parlamentarisk utredning som tar fram förslag på nationell finasieringsmodell för skolan, och slutligen vill förbundet se en långsiktig strategi för höjda lärarlöner på nationell nivå.

– Vi lovar att både sätta press på kommunerna och samtidigt noga följa upp de löften regeringspartierna har gett i valrörelsen. Värdet av en bra lärare överstiger vida de utgifter det innebär för staten och kommunerna tillsammans att förbättra lärarnas arbetsvillkor och yrkets attraktivitet, säger Bo Jansson.

Kommentera