mobbning_2
Mobbning

Friends: ”Satsa 650 miljoner på Trygghetslyft”

Efter Matematiklyftet efterlyser Friends en lika stor satsning på trygghet.
 

Läs rapporten

Hela rapporten ”Ett trygghetslyft för skolan” kan du ladda ner och läsa på friends.se.

I sin rapport ”Ett trygghetslyft för skolan” målar anti-mobbnings-organisationen Friends upp en dyster bild av svensk skola: Statistik från Skolverket visar att 60 000 barn – eller två barn i varje klass – i Sverige mobbas, en siffra som varit konstant i 20 år. Två av tre skolor brister i arbetet med trygghet och studiero enligt Skolinspektionen. Den vanligaste bristen är just att skolan misslyckas med att motverka kränkande behandling av elever. Elever som utsätts för mobbning får sämre psykisk hälsa, presterar sämre och har högre frånvaro än andra elever. Mobbning är också den vanligaste orsaken till gymnasieavhopp.

– En vanlig föreställning är att det inte går att minska mobbningen bara för att problemen kvarstår generation efter generation. Men att kränkningarna upprepas är inte ett tecken på att problemen inte kan åtgärdas – det är ett tecken på att frågan inte har prioriterats tillräckligt högt, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends.

Därför föreslår organisationen att regeringen avsätter lika mycket pengar till arbetet mot mobbning som de gör på Matematiklyftet, 650 miljoner kronor. Det skulle möjliggöra bättre kunskaper om hur man förebygger och minskar mobbning, kränkningar och diskriminering i skolan. Särskilt fokus skulle läggas på rektorer och huvudmän.

– Trygghets- och värdegrundsfrågor måste vara lika prioriterade som kunskapsfrågor, annars kommer vi aldrig se den förändring som alla barn har rätt till både enligt Barnkonventionen och Skollagen, säger Lars Arrhenius.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm