stress-grafik01

Se all grafik – bläddra med hjälp av pilarna i bilden.

Bildspel

Grafik: svaren på Skolvärldens stressenkät

Se diagram över lärarnas svar på frågor om stress i arbetet. Använd pilarna i bilden för att navigera.

Mer än tre av fyra lärare funderar på att lämna yrket, visar en stor undersökning som Skolvärlden låtit göra bland 1 100 lärare.
Att lärarna vill sluta beror framför allt på den höga arbetsbelastningen – som också går ut över eleverna.

stress-grafik02

Se all grafik – bläddra med hjälp av pilarna i bilden.

stress-grafik03

Se all grafik – bläddra med hjälp av pilarna i bilden.

stress-grafik04

Se all grafik – bläddra med hjälp av pilarna i bilden.

stress-grafik05

Se all grafik – bläddra med hjälp av pilarna i bilden.

stress-grafik06

Se all grafik – bläddra med hjälp av pilarna i bilden.

stress-grafik07

Se all grafik – bläddra med hjälp av pilarna i bilden.

stress-grafik08

Se all grafik – bläddra med hjälp av pilarna i bilden.

Kommentera