Råd

Så gör du om du mår dåligt på jobbet

Larma rektor, vänta inte för länge, ta hjälp av facket.
Det är tre saker som den som har en orimligt hög arbetsbelastning bör göra, enligt Jens Könberg, central ombudsman på Lärarnas Riksförbund.

– Steg ett är att prata med rektor. Är arbetsbelastningen kroniskt hög, och det inte bara handlar om tillfälliga toppar, måste läraren kontakta rektorn så snart som möjligt. Det upplever jag också att de flesta gör, säger Jens Könberg, som också uppmanar den som upplever en tuff arbetsmiljö eller arbetssituation att kontakta facket.

Vad kan göras i förebyggande väg?

– Det är viktigt att föra en dialog om belastning och prioritering när tjänstefördelningen sker och schemat läggs och sedan följa upp det. Det är av vikt att skolan har välutbildade ledare, som också behöver goda förutsättningar.

Vems ansvar är det att avgöra vad som är en rimlig arbetsbörda?

– I normalt förekommande fall är det en arbetsgivarfråga. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, men det finns inga exakt definierade gränser kring rimligheten. Är det till exempel en nedskärningssituation – där ett antal medarbetare kommer sägas upp på grund av dåliga resurser – kan det innebära att de medarbetare som blir kvar kan få ta över arbetsuppgifter från dem som slutar. Just eftersom arbetsgivaren leder och fördelar arbetet är det oerhört svårt att säga var gränsen går, men arbetet ska inte leda till ohälsa. Det måste arbetsgivaren undersöka, riskbedöma och åtgärda.

Vilka lagar och regler gäller på området?

– Arbetsmiljölagen är den huvudsakliga lagstiftningen. Den sista mars nästa år börjar en ny föreskrift på området att gälla, ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, som nästan är som gjord att tillämpa för just lärare. Arbets­miljö­lagen är en ramlag, föreskrifterna från Arbetsmiljö­verket konkretiserar. Arbetsgivarna ska förhålla sig till båda.

Om det har gått så långt att en person till exempel blir sjuk av stress. Vad gäller då?

– Är ohälsan kopplad till en orimlig arbetsbelastning ska arbetstagaren lyfta det till arbetsgivaren och skyddsombudet. Arbetsgivaren har en skyldighet att anmäla arbetsskador direkt till Försäkringskassan. Det handlar både om fysiska skador men även arbetssjukdom som beror på skadliga faktorer i arbetsmiljön – som till exempel en orimlig arbetsbelastning. 

Kommentera