Corona

”Gravida som inte får jobba måste kompenseras”

LR Lund: Kommunen bör täcka ekonomiskt bortfall

Robert Jivegård

I Lund stoppas gravida lärare från att arbeta av sin arbetsgivare. Kvinnorna drabbas då av en kraftig inkomstförsämring, något LR:s föreningsombud Robert Jivegård kräver att kommunen täcker upp för.

| Foto: Andreas Hillergren / Shutterstock

Med hänvisning till smittorisken stängs gravida lärare av från sina arbetsplatser – utan lön. Kvinnorna får i stället graviditetspenning från Försäkringskassan, vilket innebär ett stort inkomstbortfall.
LR i Lund kräver nu att kommunen kompenserar kvinnorna ekonomiskt.
– Det är en jämlikhetsfråga, säger föreningsombudet Robert Jivegård.

I september hörde en medlem hörde av sig av till LR:s lokalavdelning i Lund och berättade att hon stängts av från sin tjänst. Arbetsgivaren motiverade beslutet med hänvisning till att gravida kvinnor inte bör vistas på sin arbetsplats under graviditetsveckorna 20-35 på grund av risken för allvarlig smitta och därmed prematur (förtida) födsel. Men kvinnan, och ytterligare några lärare som kontaktat LR, får ingen lön under de 15 veckorna utan hänvisas i stället till att söka graviditetspenning från Försäkringskassan.

Ersättningen uppgår till max 80 procent av lönen, men högst 770 kronor per dag, vilket ger maximalt 23 100 kronor i månaden. Den lärare som exempelvis tjänar 35 000 kronor drabbas av ett inkomstbortfall på 34 procent.

I Lund stängdes 39 grundskollärare av från sina tjänster under perioden februari-oktober förra året. SVT uppger att totalt 73 gravida lärare i Lund belagts med arbetsförbud fram till november.

Robert Jivegård menar att arbetsgivaren i första hand måste göra en ordentlig riskbedömning och tillåta lärarna att bedriva fjärr- eller distansundervisning, alternativt få andra arbetsuppgifter. I de fall det inte går att finna en lösning menar han att kommunen bör ersätta sina anställda för förlorad inkomst.

– Det är en jämlikhetsfråga och för en kommun handlar det inte heller om särskilt mycket pengar. Jag hoppas att LR centralt skapar tryck för att gravida kvinnor i hela landet som stängs av från sina arbetsplatser kompenseras ekonomiskt.

Han framhåller Östhammars kommun som ett föredöme. Förra året betalade Östhammar gravida kvinnor som arbetsbefriats mellanskillnaden mellan lön och graviditetspenning.

– För lärare går det inte att minimera smittorisken, så det finns inget alternativ till att förbjuda arbete. I augusti beslutade kommunen att ersätta mellanskillnaden retroaktivt för hela 2021. Jag vet inte hur det blir i år, men jag hoppas på ett liknande beslut, säger Lisbeth Bodén, chef för sektor utbildning i Östhammar kommun, till Dagens Samhälle.

I Lund, som har cirka 125 000 invånare, driver oppositionspartiet Socialdemokraterna på för att kommunstyret ska följa Östhammars modell. I en skrivelse daterad 26 november föreslås att kommunen betalar ut en glappersättning, även retroaktivt.

Den politiska majoriteten i Lund utgörs av Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, och Förnyalund. Om man ställer sig bakom Socialdemokraternas uppfattning är ännu oklart. Birger Swahn (M), ordförande för kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och ledamot i kommunstyrelsen, förklarar att han begärt att frågan tas upp på nästa möte i arbetsgivarutskottet kring månadsskiftet.

– Så sent som i måndags läste jag Socialdemokraternas skrivelse första gången och jag har inte hunnit ta ställning till den än.

Hur blåser vindarna inom ditt parti, Moderaterna?

– Det vågar jag inte säga någonting om just nu.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm