Labb aktiviteter

KTH är ett av de lärosäten som ska göra forskare till lektorer.

| Foto: Jann Lipka
Lärarutbildning

Här ska de nya lektorerna skolas

Nu är det klart vilka lärosäten som kommer att vidareutbilda forskare till lektorer.
– Med fler forskarutbildade i skolan höjer vi kvaliteten och ökar läraryrkets attraktivitet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Om lektorssatsningen

Läsåret 2015/16 fanns 239 lektorer i grund-, gymnasieskola och vuxenutbildning. Av dessa fanns 200 stycken i gymnasieskolan.

Satsningen bekostas med medel ur karriärtjänstereformen och beräknas kosta 7,6 miljoner kronor under 2016.

Nu står det klart att Kungliga Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet får uppdraget att ordna den kompletterande pedagogiska utbildningen för forskare.

Bristen på no-, matematik- och tekniklärare samt på lektorer, ligger bakom regeringens beslut om utbildningsbidrag till forskare.

Bidraget, på 25 000 kronor, ges till personer med forskarutbildning i främst naturvetenskapliga ämnen, som kan tänka sig att vidareutbilda sig till ämneslärare eller lektorer.

Regeringen hoppas på att antalet lektorer i den svenska skolan kommer att fördubblas genom satsningen. 

Kommentera