mattelarare-712
Lärarbristen

Så ska fler lektorer lockas till skolan

25 000 kronor i utbildningsbidrag. Det erbjuds forskare som vill bli lektorer eller ämneslärare i matematik, NO och teknik, efter ett beslut från regeringen.

Skolvärlden har tidigare berättat om förslaget från regeringen som skulle kunna innebära 25 000 kronor per månad i utbildningsbidrag – för personer med examen på forskarnivå som vill skola om sig till lektor på skolan eller lärare inom matematik, NO och teknik.

I dag har de beslutat att genomföra satsningen, som kommer att omfatta 7,6 miljoner kronor under 2016, men drygt 15 miljoner årligen fram till 2019.

Initiativet tas med anledning av den stora brist på lärare som råder inom ämnena och de få lektorer som tillsatts inom karriärtjänstreformen.

Satsningen innefattar dessutom att införa den 12 månader långa kompletterande pedagogisk utbildning som berörda forskare kommer att genomföra. 

– Vi behöver fler vägar till läraryrket. Den här satsningen skapar en möjlighet för forskarutbildade att bli ämneslärare och lektorer. Det är ett bra steg för att främja en skola på vetenskaplig grund, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i en kommentar.

Kommentera