Lönegolv

Här tjänar lärare med leg minst 30 000

Kastellskolan i Härnösand inför en lägstalön på 30 000 kronor för alla legitimerade lärare.
– Det är brist på legitimerade lärare och vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, säger rektor Malin Schéele.

Det är hård konkurrens om utbildade lärare, både mellan kommuner och mellan kommunal och privat sektor. Kastellskolan i Härnösand är en integrerad förskola och grundskola som drivs av en ideell stiftelse.

– Förra året var det svårt att hitta folk. Vi växer och har behov av rekrytering, och vi vill ju helst ha legitimerade lärare. Men det kan sluta med att man anställer obehöriga på kortare tid, säger Malin Schéele.

Med förra året i minnet satsar de i år på att ha ett tydligt lönegolv på 30 000 för legitimerade lärare. Förhoppningen är att det ska locka fler sökande.

– Vi satte ut annonsen för bara ett par dagar sedan så jag kan inte säga ännu om lönegolvet har haft någon effekt på intresset. Men vi har fått positiva kommentarer både från befintlig personal och från andra lärare.

Ett antal av de befintliga lärarna kommer att få höjda löner som en följd av det nya golvet, men hur många kan inte Malin Schéele svara på.

Lärarnas Riksförbunds kommunombud i Härnösand, Niklas Haggren, konstaterar att löneläget för de kommunala lärarna lokalt inte är lika bra.

– Det vi kan konstatera är att de kommunala lägstalönerna inte är på samma nivå. Siffran jag fått är att ungefär 40 procent av de kommunala lärarna ligger under den gränsen, säger han.

Facket har uppvaktat kommunen och pekat på Kastellskolans initiativ utan att få någon riktig respons. Niklas Haggren är oroad inför framtiden.

– Jag upplever att grannkommuner som Timrå och Kramfors är beredda att betala lite mer, och jag är orolig att vi kommer att tappa kompetens till dem och till den privata skolan till hösten, säger han.

Är höga lägstalöner rätt sätt för skolorna att locka legitimerade lärare?

– Jag tror att det är en viktig del, men det behövs en bra helhet. Man måste erbjuda goda arbetsvillkor totalt sett, och vara tydlig med det. Och vad gäller lön ska man inte bara ha en bra ingångslön, det ska vara en god löneutveckling också. Men det är ett bra statement att gå ut och säga ”legitimerade lärare ska inte ha mindre än 30 000”, absolut.

Kommentera