De utvalda barnen SVT

”Om svensk skola ska vila på ”vetenskaplig grund”, som Skollagen föreskriver, bör vuxenvärlden ta sitt ansvar och kräva handling”, skriver Tommie Petersson.

| Foto: SVT
Debatt

”Har Waldorfrörelsen en plats i dagens Sverige?”

”Det är ärligt talat en travesti att en rörelse som stammar från denna typ av idéer fortfarande har en plats i Sverige anno 2021”, skriver debattören Tommie Petersson med anledning av SVT-dokumentären ”De utvalda barnen” om en Waldorfskola i Järna.

De senaste veckorna har en dokumentärserie om före detta elevers upplevelser från Solviksskolan sänts på SVT där hjärtskärande berättelser om missförhållanden har avlöst varandra. Skolan är belägen i antroposofirörelsens svenska epicentrum Järna och är ett namn som sägs med vördnad av den så kallade Waldorfrörelsen internationellt.

Waldorfpedagogiken, eller steinerpedagogiken som den också kallas, är en rörelse som uppstod i den tyska Weimarrepublikens tumult på 1920- och 30-talen, och är i grund och botten en förgrening av den ovannämnda antroposofin. Rudolf Steiner, som fortfarande visas stor vördnad som en viktig förgrundsgestalt inom waldorfpedagogiken, var ursprungligen en av frontfigurerna för den spiritistiska och mystiskt orienterade teosofirörelsen.

Teosoferna gjorde sig ett namn med sina extravaganta seanser där andar frammanades. Efter att Steiner senare hade influerats av österländsk mystik och reinkarnationstanken valde denna att grunda sin egen rörelse: antroposofin. Steiners intention med Waldorförelsen var i allra högsta grad en antroposofisk och spirituell sådan, och lärarna liknades ofta vid präster eller missionärer:

Tommie Petersson.

”Våra lärares positioner blir något av ett prästämbete, en ritual som genomförs på det mänskliga livets allomfattande altare. Vår uppgift är att föra till det jordbundna livet de aspekter av ett barn som kommer från den gudomliga spirituella världen.” [förf. fri över.][1]

Steiner gick vidare och byggde ut en hel kosmologi där Waldorfrörelsen skulle utgöra en sorts spjutspets för hela antroposofin. I denna är reinkarnationstanken central, och för varje levt liv skulle själen stärkas och röra sig uppåt i en rashierarki där vithet ansågs vara kronan på skapelsens verk:

”Den vita rasen är framtiden, rasen med skaparanda.” [förf. fri. över.][2]

Antroposofin är en månghövdad rörelse och i Sverige har, förutom Waldorfskolor, också en varierande grad av anknytning till flera olika företeelser, såsom:

Det går självfallet att diskutera i hur hög grad Rudolf Steiners idéer lever kvar i dagens waldorfskolor eller i Waldorfrörelsen som helhet. Ett inneboende problem i oberoende utredningar av waldorfskolor är att ockultismen är tänkt att genomsyra varje skolämne enligt Steiner:

”Det är möjligt att introducera religiösa element i varje ämne, även på matematiklektioner. Alla som har kunskap om waldorfutbildning vet att detta uttalande är sant.” (förf. fri övers.)[3]

Således blir det svårt för oberoende granskare att få inblick. I SVT:s dokumentärserie om Solviksskolan framkommer att waldorflärarna beter sig på ett visst sätt när representanter från statsmakten är på besök i jämförelse med när de bedriver sin dagliga undervisning.

Vissa skulle argumentera att ovanstående kritik inte går att rikta mot de andra 158 institutionerna för waldorfutbildning (förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor) vi har i Sverige, men enligt Waldorfskolefederationens egen hemsida är kopplingen till det ovanstående tankegodset given: ”Waldorfskolefederationen är ett samarbetsorgan för waldorfskolorna i Sverige, som skall främja skolorna i deras utveckling […] enligt Rudolf Steiners intentioner”.

Om svensk skola ska vila på ”vetenskaplig grund”, som Skollagen föreskriver, bör vuxenvärlden ta sitt ansvar och kräva handling. Det är aldrig acceptabelt att barn och ungdomar far illa, och det är ärligt talat en travesti att en rörelse som stammar från denna typ av idéer fortfarande har en plats i Sverige anno 2021.

Tommie Petersson, universitetslärare och doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet samt legitimerad gymnasielärare i filosofi, historia och religionskunskap

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

[1] Steiner, Rudolf. The Essentials of Education – Foundations of Waldorf Education XVIII (Anthroposophic Press, 1997), s.24.
[2] Steiner, Rudolf. Vom Leben des Menschen und der Erde – Uber das Wesen des Christentums, s.62.
[3] Steiner, Rudolf. The Child’s Changing Consciousness as the Basis of Pedagogical Practice (Anthroposophic Press, 1996), s.94.

Kommentera