toppbild_karolinskas_lokaler

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Foto: Kristoffer Marchi

Hård kritik mot Karolinskas lokaler för sjukhusskolan

Ett litet rum för både undervisning och administration, där två elever med rullstol inte får plats samtidigt. 
Kritiken är hård mot sjukhusskolans lokaler på Nya Karolinska sjukhuset. Skolinspektionens granskning visar på bristen på anpassade lokaler. 

Under 2016 kom Skolverkets ”Allmänna råd om utbildning på sjukhus”. Där slås fast att det finns ett anordnaransvar för lokalerna. Men det faller ofta mellan stolarna hos kommuner och landsting.

Björn Olsson har besökt många sjukhusskolor. Han är före detta chef på sjukhusskolan i Uppsala, och arbetar i dag som projektledare inom Barncancerfondens skolprojekt.

Cancersjuka barn utgör en stor del av eleverna som tillbringar lång tid på sjukhusskolan.

– Problemet är att där (på NKS) har det blivit så väldigt extremt, det är en arbetsmiljöfråga. Du har ett litet rum, inte många kvadrat, och det ska vara både klassrum och arbetsplatser för de två sjukhuslärare som finns där. Där finns två datorer och ett bord, men hur ska man få in någon med sjuksäng? Eller ett par stycken med rullstol? Hur ska personalen sköta sekretessamtal med föräldrar samtidigt? säger Björn Olsson.

Problemet för sjukhusskolan generellt är att anordnaransvaret är kommunens medan landstinget förväntas stå för gratis lokaler.

– Mitt förslag är att både landsting och kommuner ska komma överens via SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om vad som behövs i storlek, hjälpmedel och utrustning, och hur det ska utformas för att man ska kunna säga att det är ändamålsenliga lokaler för en sjukhusskola, säger Björn Olsson.

Sjukhusskolans uppgift är inte bara att minimera elevernas kunskapsluckor, utan också att representera en normal vardag bland provtagningar och dystra besked.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister är tydlig. Det är anordnarens, det vill säga kommunens ansvar, att lokalerna är funktionella.

– De som har det politiska ansvaret för NKS borde ta sig en rejäl funderare över vad det innebär att ha ett sjukhus för barn, säger hon.

Björn Olsson förklarar varför sjukhusskolan är så viktig.

– Det är en liten elevgrupp men den ska ges de bästa förutsättningarna eftersom det är elever som har de största behoven, i alla fall för stunden. Det är en likvärdighetsfråga. Alla får inte tillgång till god sjukhusundervisning om lokalerna är dåliga, säger han.

Verksamhetschefen på Nya Karolinska sjukhuset delar inte Björn Olssons bild.

– Skollokalen i nya sjukhusbyggnaden bedöms som funktionell. Skolinspektionen har vid sin inspektion inte haft någon anmärkning. En stor del av undervisningen sker dessutom på patientrum, samt att flera moment bedrivs i lekterapin, säger Charlotte Elf, enhetschef pedagogiskt resurscentrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kommentera