helena_linge
Kön och karriär

Hög andel kvinnor bland förstelärare

Inför den internationella kvinnodagen presenterar Skolverket fakta om karriärtjänsterna. Det visar sig att 83 procent av förstelärarna i grundskolan är kvinnor – mer än andelen kvinnor i yrket.
– Det är roligt att det inte är tvärtom, säger Helena Linge, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Läraryrket är kvinnodominerat, men borträknat den dominansen är det ändå fler kvinnor än män som sökt och fått en karriärtjänst. I grundskolan står kvinnor för 83 procent av förstelärarna. Det är något högre än andelen kvinnliga grundskolelärare i hela riket, som är 77 procent.

– Det är klart att vi gärna hade sett en jämnare könsfördelning bland lärare överlag. Det hade gynnat lärarkåren, yrket som helhet och förmodligen även eleverna, men det är roligt att se att kvinnorna hävdar sig gott inom karriärtjänsterna.

Även i gymnasieskolan är kvinnorna överrepresenterade. Här är 59 procent av förstelärarna kvinnor, samtidigt som andelen kvinnliga gymnasielärare i hela Sverige uppgår till 51 procent.

– Jag är glad för jag hade nästan väntat mig att det skulle vara tvärtom. Det brukar vara så att män lättare hävdar sig och söker den här typen av karriärmöjligheter. Kanske att jantelagen inte är lika stark bland kvinnor i vårt yrke. Samtidigt handlar det här om första omgången, så det ska bli spännande att se om andelen håller i sig när det blir betydligt fler förstelärare.

Det här läsåret finns totalt drygt 3 000 förstelärare i Sverige, men nästa läsår har regeringen avsatt statsbidrag för 15 000 tjänster.

– Jag tror det är bra och viktigt att vi som kollegor pushar och stöttar andra duktiga kollegor att söka. Jag tror att det inte minst har stor betydelse för kvinnor generellt sett, avslutar Helena Linge.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm