ake_matilda_nytt
Debatt

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Skolans digitalisering har länge varit en stor utmaning både när det gäller bristen på kunskap och otydlig fördelning av ansvar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är nu igång med att ta fram den nationella handlingsplan som behövs för att nå IT-strategins mål. Att Sveriges skolhuvudmän och skolledare behöver en tydlig och kraftfull handlingsplan är det få som tvistar om. Men att vänta på handlingsplanen som ska presenteras för regeringen i mars 2019 går inte. Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående.

Under tre år har vi följt utvecklingen hos fem högstadieskolor i projektet ”Det digitala lärandets möjligheter”. Skolorna har fått tillgång till teknik, läromedel och kompetensutveckling och syftet med projektet har varit att öka kunskapen om effekterna på lärandet, när digitala verktyg införs i skolan. Samt att se hur långt man kan komma i skolutvecklingen på tre år, när de grundläggande komponenterna för digitalisering finns på plats.

Det är tydligt att vissa grundförutsättningar krävs för att skolan ska utvecklas bra:

  • Gemensam infrastruktur – Om de gemensamma systemen utvecklas långsamt eller inte alls, förhindras den pedagogiska utvecklingen. Skolhuvudmannen måste ha förmågan att bygga upp en funktionell digital infrastruktur med samordnade tekniska system och effektiv gemensam informationshantering.
     
  • Ekonomi – Datorer, lärplattor och digitala läromedel innebär alltför stora kostnader för enskilda skolor. Det krävs att skolhuvudmannen har en övergripande plan för de inköp som görs.
     
  • Kontinuitet och förändringsledning – Skolans digitalisering är en långsiktig förändringprocess. Siktar man bara på att uppnå minimikraven missar man de utvecklingsmöjligheter tekniken ger. Det gäller att inte fastna i att bara räkna datorer, schemalägga tid för ”kollegial samverkan” och pricka av enstaka insatser för kompetensutveckling. Endast den skolhuvudman som kan definiera väl förstådda och förankrade mål för hur digitaliseringen ska utveckla verksamheten kan åstadkomma en bättre skola.

Alla svenska skolor går nu i olika grad igenom den förändring som skolorna i ”Det digitala lärandets möjligheter” har jobbat med. För dem har det tagit tre år att gå från att säkra fundamentala behov till att verksamhetsutveckla. Skolorna i projektet har dessutom valt att samarbeta med privata aktörer inom utbildning och digitalisering för att komma snabbare framåt. Det har varit bra på många sätt, men alla skolor har inte den möjligheten.  

Det är självklart viktigt att handlingsplanen blir tydlig och effektfull. Men med tanke på den tid det har tagit för skolorna i ”Det digitala lärandets möjligheter” att komma igång med digitaliseringen måste Sveriges skolhuvudmän redan idag säkerställa att de skolor som de ansvarar för rustas på rätt sätt.

Det går inte att förlägga ansvaret för resultatet av digitaliseringen på enskilda lärare och skolor samtidigt som dessa inte har kontroll över de gemensamma systemen för teknik, informationshantering och innovationsspridning. Det blir en omöjlig uppgift.

Regeringen har lagt ansvaret för skolans digitalisering på skolhuvudmännen. Det är ett stort ansvar. Börja därför se över era verksamheter redan idag utifrån den kunskap om digitalisering som faktiskt redan finns. Säkerställ en gemensam infrastruktur, ta fram en övergripande plan för kostnader och sätt tydliga mål för hur era skolor ska utvecklas med hjälp av digitaliseringen. Vänta inte på handlingsplanen.

Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet.
Matilda Wiklund, lektor i pedagogik vid Örebro universitet.

Skribenterna är även författare till boken “Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan”.

Kommentera