hemmajobb
Corona

Högre frånvaro bland lärare i grundskolan än på gymnasiet

I en rapport från Skolverket, som TT tagit del av, framgår det att bland grundskolans lärare var frånvaron 20 procent högre veckan efter påsk jämfört med föregående år. Frånvaron bland gymnasielärarna var nästintill samma i år som förra året.

I den rapport som TT granskat försöker Skolverket måla upp en bild över hur frånvaron sett ut under coronapandemin i både gymnasie- och grundskolan. Myndigheten har tittat på perioden 20–24 april, vilket är veckan när eleverna kom tillbaka efter påskledigheten. Uppgifterna kommer från 39 huvudmän från landets befolkningstätaste kommuner. Tillsammans utgör de en tredjedel av både Sveriges grund- och gymnasieskolor. 

Vad rapporten visar är att frånvaron bland lärarna har varit högre än under samma period året innan. Hela 40 procent av skolornas lärare har varit frånvarande veckan efter påsk i år jämfört med föregående år. Även bland grundskolans elever har frånvaron varit högre än i fjol, drygt 35 procent fler av eleverna var frånvarande under perioden. 

Men rapporten visar även att på gymnasieskolorna, där de flesta nu bedriver distansundervisning, har mer eller mindre samma andel lärare varit frånvarande under perioden jämfört med förra året. Bland eleverna var frånvaron till och med 20 procent längre under perioden. TT:s analys är att distansundervisningen gör det möjligt för eleverna att kunna vara med på lektionen trots att de behöver stanna hemma. 

Vad som mer går att utläsa av rapporten är att det nödvändigtvis inte är platser som varit hårdast drabbade av corona och där många som testat positivt för covid-19 som har högst frånvaro. 

– Ett skäl kan vara att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid lindriga symptom följs på samma sätt i hela landet, säger Anna Castberg enhetschef vid Skolverket till TT.

Skolverket tittar även på sätt för att kunna mäta hur krisen påverkat skolans värld i stort. Den senaste undersökningen visar exempelvis inte om elevernas studieresultat påverkas till följd av frånvaron. 

– Det har vi inte kunnat mäta i denna undersökning. Här visar vi hur det såg ut i Sverige i slutet av april och indikationen är att frånvaron var högre i början av coronautbrottet. Men inom myndigheten analyserar vi nu vilka längre studier om coronavirusets påverkan på skolväsendet som kan vara mest relevanta, säger Anna Castberg till TT. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm