papper_avtal_hok

Foto: Shutterstock

Fackligt

HÖK18: Så ska läraravtalet utvärderas i år

Uppföljningen och utvärderingen av läraravtalet HÖK18 väcker stort intresse. 
Dock råder det en missuppfattning kring hur och när utvärderingen av läraravtalet ska presenteras, menar Lärarnas Riksförbund. 

I september 2018 slöts det centrala avtalet HÖK18 mellan lärarfacken och SKR (Sveriges kommuner och regioner) som gäller till och med 31 mars 2021. Avtalet omfattar cirka 200 000 lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och skolledare.

Under den senaste tiden har det väckts en del frågor på sociala medier kring huruvida man kan ta del av utvärderingen av arbetsmiljöarbetet i HÖK18.

Elisabeth Ollesdotter, chef för förhandling och facklig utbildning på Lärarnas Riksförbund, berättar att det finns en gedigen plan för utvärderingen av HÖK18. Dock har hon märkt att det finns en missuppfattning kring hur och när utvärderingen av läraravtalet ska presenteras. 

– Vad vi gör nu är att summera ett av partsarbetena i HÖK18. Där fokuserar vi på att titta på främst hur själva regelverken kring arbetstid tillämpas och i vilken mån de stödjer verksamheten. Vi har utgått ifrån lokala erfarenheter i ett antal kommuner.

I höst sker själva utvärderingen och där handlar det om att skaffa sig en uppfattning om hur avtalet har tagits om hand lokalt, och där vill Lärarnas Riksförbund kunna mäta effekten.

SKR, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har tillsammans under avtalsperioden arrangerat fyra konferenser där 234 av 290 kommuner har deltagit.

Elisabeth Ollesdotter.
Elisabeth Ollesdotter.

– Fokus låg på kompetensförsörjning och hur vi ska behålla lärarna i skolan.  Vi har särskilt inriktat oss på hur arbetsmiljön ska bli bättre, hur vi begränsar arbetsbelastningen, och hur vi ska jobba med lön och lönestrukturer, säger Elisabeth Ollesdotter och fortsätter: 

– Vi har också tagit fram ett stödmaterial, som ska ut på varje skola, som handlar om hur man ska hantera det systematiska arbetsmiljöarbetet med arbetstid och arbetsbelastning.

Vad visar uppföljningsarbetet än så långt? 

– Vad vi kan se är att många lärare har en hög arbetsbelastning ute på skolorna och att det ibland är scheman som inte är bra alls för lärare, där man inte får tid till paus och återhämtning. Man får samtidigt undervisa väldigt mycket. Det är egentligen inga nyheter för oss, utan nu handlar det om att se vilka effekter det kan få genom det arbete vi gör inom ramen för HÖK. 

Går det att ta del av uppföljningsarbetet någonstans?

– Just den här delen som skulle vara klar 31 mars vill vi göra känd inom vår egen organisation för att sedan bestämma hur vi tar arbetet vidare. Men det ska tilläggas att det här inte är någon enskilt stor del, utan det har handlat om att analysera vilka lokala erfarenheter som finns i kommunerna som vi har studerat. Vi följer självklart upp hur avtalet tillämpas med olika insatser under hela avtalsperioden.

I höst kommer den stora utvärderingen att ske där man tittar på effekterna av läraravtalet. Då kommer Lärarnas Riksförbunds medlemmar att få se om det har blivit någon förändring kring arbetsbelastningen, arbetstiden och lönen. 

För att utvärdera detta har Lärarnas Riksförbund en del instrument:

  • Man har en longitudinell undersökning där man vecka 5 varje år frågar cirka 8 000 medlemmar hur det ser ut kring lärares arbetsbelastning, möjlighet till rast, tid till för- och efterarbete och andra aspekter.
  • Det skickas en enkät till kommunombud där man särskilt tittar på arbetsmiljön kopplat till HÖK18.
  • Det skickas även en enkät till LR:s huvudskyddsombud som inriktar sig på arbetsmiljön och hur det går med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Det här är många viktiga delar som kommer vara betydelsefulla för att följa upp hur effekterna av avtalet ser ut, säger Elisabeth Ollesdotter.

Hur har uppföljningsarbetet och den större höstutvärderingen påverkats av coronasituationen?

– Vi ställer inte in förbundets arbetsmiljöarbete på grund av coronaviruset. Men det är klart att det kan se annorlunda ut när medlemmar och ombud svarar på frågorna, under rådande omständigheter.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm