SKL:s nya ledning

Hon är SKL:s nya förhandlingsbas

Heléne Fritzon (S) efterträder Ingela Gardner Sundström (M) som ordförande i SKLs förhandlingsdelegation, fackens direkta motpart i avtalsrörelsen. Skolvärlden ringde upp.

Hur kommer lärarna märka av den här förändringen?

– Det jag tar med mig från mitt parti är att skolan ska vara högt på dagordningen. Men samtidigt är vi en arbetsgivarorganisation som representerar samtliga kommuner oavsett politisk färg, och vi uppträder samlat, säger Heléne Fritzon.

Ser du fram emot nästa års avtalsrörelse?

– Jag ser jättemycket fram emot den. Utsikterna är goda, väldigt många vill väldigt mycket. Vi har jobbat oss fram till i huvudsak sifferlösa avtal och så vill vi fortsätta. Sen ska det sägas att vi har ett osäkert ekonomiskt läge i omvärlden, och det kan komma att påverka oss.

I den senaste avtalsrörelsen uppmanade din företrädare kommunerna att verkligen satsa på lärarna. Är det något du planerar att fortsätta med?

– Jag satt med i delegationen då och vi var helt eniga om behovet av att satsa på lärarna. Jag är glad att kunna konstatera att det har haft effekt, och ser gärna en fortsättning på det. Vi behöver höja elevernas resultat och då är satsningar på lärarna är avgörande. Så absolut ”ja” på den frågan.

Till vardags är Heléne Fritzon kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Kristianstad och har tidigare varit ordförande för partidistriktet Skåne. Hon sitter dessutom i socialdemokraternas partistyrelse och var i tolv år en del av partiet absolut högsta beslutande organ, det verkställande utskottet. Hon lämnade det uppdraget 2013.

Men innan den politiska karriären tog fart så utbildade hon sig till lärare under 80-talet.

– Jag hann knappt prova yrket innan politiken tog över. Men alla politiker har sitt politiska hjärta någonstans, och mitt ligger i skolan. Jag har också varit skolkommunalråd i min hemkommun, säger hon.

Enligt henne har SKL och kommunerna tre huvudsakliga uppgifter för att skolan ska lyckas framöver: Lärarna ska få förutsättningar att göra ett bra jobb, kommunerna ska ta lokalt ansvar för utvecklingen av skolan, och parterna stat, huvudmän och fackliga organisationer behöver utveckla sin dialog med varandra.

– Men det är viktigt att påpeka att det verkliga arbetet görs lokalt. Det görs ute i klassrummen.

På tal om dialog: SKLs nya ordförande Lena Micko (S) har sagt att dålig kommunikation mellan den förra regeringen och SKL ledde till dåligt förankrade reformer. Hur ska ni se till att det fungerar bättre nu?

– Alla vill väl egentligen att kommunikationen ska fungera, alltid. Men många ger uttryck för att nu är det på allvar dags att prata med varandra.

Om regeringens utlovade 3 miljarder till lärarlöner till exempel. Hur kan SKL verka för att de pengarna verkligen hamnar där de ska?

– Jag vill inte kommentera regeringens satsning förrän de preciserat den lite mer. Men vi vill att den typen av satsningar läggs utanför löneutrymmet i våra förhandlingar. Då är vi övertygade om att vi kan uppnå det som är avsikten med pengarna. Men stat, huvudmän och fack måste gemensamt hitta modellen för att det inte ska hamna i konflikt med den rådande modellen på arbetsmarknaden. Det måste vi prata mer om.

Kommentera