elever_som_filmar_nytt

Vincent Tönnies och Jonatan Elmfors spelar in en film.

Undervisningstips

Eleverna undervisar varandra i matte

Matematikläraren Maria Hagemann-Jensen har tagit flippad undervisning ett steg till. Hon låter eleverna själva spela in korta filmer som sedan används i undervisningen.

Om boken

Om e-boken

Maria Hagemann-Jensens e-bok heter ”Flipped classroom, flipped teacher – låt dina elever bli youtuber” och finns att ladda ner på bland annat Adlibris och Bokus.

Maria Hagemann-Jensen undervisar i matematik och svenska på Sundsgymnasiet i Vellinge. I sin matematikundervisning har hon använt sig av metoden ”flipped classroom” där man låter eleverna se genomgången av ett nytt moment hemma med hjälp av en kort videopresentation, och sen använder lektionen till fördjupning och diskussion.

Under hösten har hon testat ett alternativt sätt att flippa för att göra eleverna än mer aktiva. Istället för att själv spela in filmer eller använda färdiga filmer från nätet har eleverna fått stå för produktionen.

– Eleverna fick ta ansvar för var sitt delmoment av området som vi jobbade med och så lade de ut filmerna. De fick alltså undervisa varandra i olika delmoment. Senare, när vi jobbat med lite svårare områden, har vi gjort så att jag gått igenom momenten som vanligt och sen har eleverna fått göra filmer i efterhand, som repetition inför provet, om de olika delmomenten.   

Vilka vinster ser du med att låta eleverna göra egna undervisningsfilmer?

– Jag tänker att man genom att undervisa andra lär sig mer själv. Det man ska lära ut, det fastar och det finns även forskning som stödjer det. Eleverna har också fått hålla i var sitt pass där de får svara på frågor från sina klasskamrater, säger Maria Hagemann-Jensen.

– Jag tror också det ger självförtroende när de känner att de behärskar ett område riktigt bra och de kan undervisa så att andra förstår. Självförtroende är en viktig faktor för att lyckas i matematik.

I de utvärderingar som eleverna gjort säger de också själva att de tycker att kunskaperna fastnat bättre när de själva fått undervisa och förklara för andra.

Huvuddelen av arbetet med filmerna har eleverna gjort hemma, som läxa.

– De har varit positiva till det nya arbetssättet. Men jag tror inte att man ska jobba så här hela tiden. Det är viktigt att variera undervisningen både för sin egen och för elevernas skull. 

Nu har Maria Hagemann-Jensen samlat sina idéer i en e-bok för att inspirera andra lärare.

– Jag tänker att boken ska fungera som inspirationsmaterial. Jag visar hur man kan lägga upp arbetet och ger konkreta tips, exempel och förslag på hur man kan jobba. Jag bara prövat det här sättet att jobba i matematik men jag märkt, genom den respons jag fått, att det ger idéer till lärare i andra ämnen också.

Kommentera